27 maja, w rocznicę pierwszych w pełni demokratycznych wyborów do rad miast i gmin z 1990 roku, w łódzkim Orientarium, świętowaliśmy Dzień Samorządu Terytorialnego. 

Ogólnopolską konferencję: Samorząd terytorialny wobec wyzwań politycznych i cywilizacyjnych otworzyli: Jerzy Stępień, Przewodniczący Rady Fundatorów Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, Hanna Zdanowska, Prezydent Łodzi oraz prof. dr hab. Tadeusz Markowski z Uniwersytetu Łódzkiego. W im. JM prof. dr hab. Elżbiety Żądzińskiej - Rektor Uniwersytetu Łódzkiego, w otwarciu konferencji wziął udział JM Prorektor ds. Nauki, I Zastępca Rektora, prof. dr hab. Zbigniew Kmieciak. Otwierający konferencję odnieśli się do najnowszej historii polskiej transformacji, wspominając zasługi profesora Regulskiego w tej dziedzinie. Nie zabrakło również naiwązań do bieżących problemów polskich samorządowców oraz odniesień do aktualnej sytuacji społeczno-politycznej.

Profesor Joanna Regulska odniosła się w swoim wystąpieniu do problemów światowych, które w dużym stopniu wpływają na funkcjonowanie samorządu terytorialnego w różnych krajach. - Globalizacja rzutuje na funkcjonowanie wszystkich społeczeństw na całym świecie. Decyzje samorządowców podejmowane dziś, będą miały olbrzymi wpływ na to, jak będziemy funkcjonować w przyszłości - dodała.

Tomasz Fijołek z Unii Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza oraz Andrzej Porawski ze Związku Miast Polskich odnieśli się zaś do obecnej sytuacji samorządu terytorialnego w Polsce. - Finanse JST są coraz bardziej uzależnione od wniosków, dotacji i subwencji - mówił Tomasz Fijołek. Andrzej Porawski również krytycznie oceniał obecny system finansowania JST, zwrócił też uwagę na dyskryminację miast w uznaniowym systemie dofinansowywania samorządów. Agata Burlińska z Biura Aktywności Miejskiej w Mieście Łodzi, opowiadała o praktyce pracy łódzkiego samorządu, zaś dr Kamil Śmiechowski przedstawił zarys historii łódzkiej samorządności.

O ukraińskich doświadczeniach decentralizacji opowiadał Wiaczesław Nehoda, Minister rozwoju społeczności i terytoriów Ukrainy. Minister Wiaczesław Nehoda oraz Cezary Trutkowski, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej przypomnieli również o tym, że ukraińskie gromady w ramach reformy samorządowej łączyły się w większe jednostki w sposób dobrowolny. Silne jednostki samorządu terytorialnego dużo skuteczniej mogły przeciwstawić się rosyjskiej agresji.

autor zdjęcia: Sebastian Zawalski

W drugiej części spotkania pt. Planowanie w samorządzie terytorialnym a gospodarka przestrzenna udział wzięli: prof. dr hab. Tadeusz Markowski, dr hab. Dominik Drzazga, dr hab. Mariusz Sokołowicz, dr hab. Maciej Turała, mgr inż. arch. Magdalena Talar-Wiśniewska oraz dr architekt Adam Kowalewski. - Od trzydziestu lat mamy w Polsce kryzys w planowaniu przestrzennym, rząd całkowicie wycofał się z tej dziedziny - podsumował panel Adam Kowalewski.


autor zdjęcia: Sebastian Zawalski

W trzeciej części spotkania poznaliśmy laureatów Nagrody im. Jerzego Regulskiego. Wiaczesław Nehoda, otrzymał za swoją pracę na rzecz samorządu terytorialnego w Ukrainie specjalną Nagrodę Honorową im. Jerzego Regulskiego.

Organizatorzy konferencji: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego Urząd Miasta Łodzi Uniwersytet Łódzki Towarzystwo Urbanistów Polskich. Patronat honorowy: Unia Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza, Związek Miast Polskich.


autor zdjęcia: Sebastian Zawalski

Więcej o wydarzeniu

Robert Krupowicz - Burmistrz Goleniowa, Laureat Nagrody im. Regulskiego
Marian Buras - Burmistrz Miasta i Gminy Morawica, Laureat Nagrody im. Regulskiego

Autorzy zdjęć w galerii: FRDL i Sebastian Zawalski