Opłata skarbowa. Praktyczne problemy z ustalaniem i poborem opłaty w urzędach administracji publicznej. Najnowsze zmiany, interpretacje i orzecznictwo

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy do udziału w szkoleniu on-line, podczas którego uzyskają Państwo kompleksową wiedzę dotyczącą najważniejszych zagadnień związanych z opłatą skarbową, jej ustalaniem i poborem w urzędach administracji publicznej w świetle zmienionych przepisów.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Uczestnicy zapoznani zostaną z analizą praktycznych problemów dotyczących opłaty skarbowej, w tym m.in.:

  • Poznanie przepisów umożliwiających skuteczne domaganie się wniesienia należnej opłaty skarbowej od podmiotów zobowiązanych do jej zapłaty.
  • Poznanie zagadnień związanych z ewidencją dochodów z opłaty skarbowej, zwrotami tej opłaty a także jej egzekucją.
  • Pobór opłaty skarbowej od pełnomocnictw i za poświadczanie za zgodność z oryginałem.
  • Kiedy należy stosować zwolnienia z opłaty skarbowej?
  • Najczęściej występujące problemy z opłatą skarbową.
  • Poznanie aktualnego orzecznictwa i interpretacji dotyczących poboru opłaty skarbowej.

Uczestnicy szkolenia otrzymają w materiałach szkoleniowych m.in. wybrane wzory pism, postanowień przydatnych w należytym wykonywaniu obowiązków służbowych związanych z poborem opłaty skarbowej.

zwiń
rozwiń
Program

1. Ogólna charakterystyka konstrukcji ustawy o opłacie skarbowej – czyli co wynika z treści samej ustawy a co z załącznika?
2. Ostatnie zmiany w ustawie o opłacie skarbowej w niektórych sprawach z zakresu budownictwa.
3. Nowa kategoria zaświadczeń o milczącym załatwieniu sprawy a kwestia poboru opłaty skarbowej od takich zaświadczeń.
4. Poświadczanie przez pracowników organów administracji publicznej dokumentów za zgodność z oryginałem a problem poboru opłaty skarbowej za takie poświadczenie.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy odpowiedzialni za pobór opłaty skarbowej w jednostkach administracji publicznej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony szkoleniowiec i praktyk z zakresu procedur postępowania podatkowego, wymiaru podatków i opłat lokalnych, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami lokalnymi, kontroli wewnętrznej, dochodów samorządowych, windykacji należności budżetowych, cywilnoprawnych jak i publicznoprawnych. Przez wiele lat pełniła funkcje Dyrektora Wydziału Podatków i Opłat oraz Z-ca Dyrektora Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji w jednym z największych urzędów miejskich, nadzorując wymiar, pobór, rachunkowość i egzekucję należności budżetowych. Autorka opracowań w czasopismach, np. Wspólnota, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, Finanse Publiczne. Stały współpracownik FRDL.

zwiń
rozwiń