Promocja ekologii w zarządzaniu miastem i gminą

Miejsce
Internet
Termin
14 czerwca 2021
Czas trwania
10:00 - 14:00
Cena
299 zł
Zapisz się na szkolenie
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy na szkolenie z promowania ekologii w zarządzaniu JST.

Ważne informacje o szkoleniu

Od pewnego czasu obserwujemy zjawisko rosnącego znaczenia ekologii w procesach związanych z komunikowaniem marki miasta i gminy oraz wpływu działań prośrodowiskowych na kształtowanie relacji na linii gmina-mieszkańcy. Proponujemy Państwu udział w zajęciach których przedmiotem jest omówienie nowego trendu w promocji ale również zainspirowanie uczestników do poszukiwania nowych, atrakcyjnych dla odbiorców, kanałów, narzędzi i sposobów promowania ekologii w zarządzaniu miastem i gminą.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Uczestnicy szkolenia otrzymają szereg praktycznych wskazówek na temat przygotowania i organizacji ekologicznych projektów związanych z kształtowaniem wizerunku oraz promocją miasta bądź gminy. Dowiedzą się, jak pracować nad marką miejsca w kontekście działań prośrodowiskowych i jak wykorzystać ekologię do budowania pozytywnych relacji z różnymi grupami interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych. Najważniejsze zagadnienia poruszane podczas zajęć to metody angażowania mieszkańców w działania proekologiczne, inicjatywy społeczne i „zielona” współpraca lokalnych władz z sektorem prywatnym, edukacja i wydarzenia proekologiczne, kampanie promocyjne polskich miast i regionów oparte na zagadnieniach ekologicznych.

zwiń
rozwiń
Program

1. Ekologia w zarządzaniu miastem i gminą. Moda czy konieczność?
• Proekologiczne inicjatywy w strategiach rozwoju miast i gmin.
• Ekologia i miasta przyszłości.
• Ekologia a technologia. Rewolucja transportowa.
• „Zielona” współpraca lokalnych władz z sektorem prywatnym.
2. Metody angażowania mieszkańców w działania proekologiczne. Inicjatywy społeczne.
• Wsparcie finansowe.
• Edukacja i wydarzenia proekologiczne.
• Aplikacje i ekogry dla mieszkańców.
• Dostęp do informacji.
• Aktywność mieszkańców.
3. Segregacja odpadów.
• Segregacja odpadów przez mieszkańców. Nakaz czy chęć?
• System Indywidualnej Segregacji Odpadów (SISO).
4. Best Practice: Kampanie promocyjne z ekologią w tle. Przykłady z Polski i ze świata.
• Zieleń w wielkim mieście, czyli opowieść o tym, jak zielony tramwaj objechał świat.
• Ekologia kontra smog, czyli jak pobudzić ruch turystów poza sezonem.
• Czekaj, odpoczywaj, oddychaj… na ekologicznym przystanku komunikacji miejskiej.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy administracji samorządowej, odpowiedzialni za wizerunek miasta lub gminy, komunikację z mieszkańcami i relacje zewnętrzne, a także za realizację projektów promocyjnych oraz zadania związane z ochroną środowiska.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Dyrektor Agencji Komunikacji Marketingowej. Autorka kilku kampanii promocyjnych z zakresu marketingu terytorialnego oraz promocji miast i regionów, realizowanych na terenie kraju oraz za granicą. Kieruje zespołem odpowiedzialnym za przygotowanie i realizację strategii komunikacyjnych oraz kampanii promocyjnych. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu komunikacji marketingowej w ramach podyplomowych studiów przy Uniwersytecie Śląskim. Wykładowca i trener firmy Questus, akredytowanego centrum szkoleniowo-egzaminacyjnego The Chartered Institute of Marketing in London. Prowadzi e-learningowy kurs przygotowujący do egzaminów CIM. Stała współpracowniczka miesięcznika „Marketing w Praktyce” (publikacje z zakresu komunikacji marketingowej, współpracy z agencją reklamową, marketingu relacji oraz promocji miast i regionów). Absolwentka Katedry Marketingu Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Ukończyła kurs Professional Diploma in Marketing oraz Postgraduate Professional Diploma in Marketing i uzyskała międzynarodowy dyplom The Chartered Institute of Marketing in London.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia organizowane w formule on-line

Koordynatorzy
Marcin Wielgus
Zastępca Dyrektora
tel. 604 078 421
marcin.wielgus@frdl.org.pl
Informacje dodatkowe

Cena: 299 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 9 czerwca 2021 r.