Zebranie Przedstawicieli Krajowej Sekretarzy Rady Samorządu Terytorialnego przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego i wybór nowego Zarządu 

20 czerwca odbyło się w Warszawie spotkanie przedstawicieli Krajowej Rady Forów Sekretarzy, podczas którego wybrano nowy Zarząd na okres kadencji 2024-2027. W skład Zarządu weszli: 

  • Przewodniczący: Andrzej Wojewódzki (Sekretarz Miasta Lublin, woj. lubelskie), wybór na kolejną kadencję na funkcji Przewodniczącego; 
  • I Wiceprzewodnicząca: Magdalena Majkowska (Sekretarz Miasta Wieluń, woj. łódzkie), członkini zarządu kadencji 2020–2022;
  • II Wiceprzewodniczący: Bogusław Suwara (Sekretarz Miasta Wejherowo, woj. pomorskie), wybór na kolejną kadencję;
  • Janusz Krzyżak (Sekretarz Gminy Zakliczyn, woj. małopolskie), wybór na kolejną kadencję;
  • Sebastian Litewnicki (Sekretarz Miasta Milanówek, woj. mazowieckie).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posiedzenie Zarządu Krajowej Rady Forów Sekretarzy JST

22 marca w Tychach na zaproszenie Sekretarz Anety Luboń-Stysiak odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Krajowej Rady Forów Sekretarzy JST działającej przy FRDL. Spotkanie było przede wszystkim okazją do omówienia spraw związanych z zakończeniem kadencji organów samorządowych. Podczas obrad została omówiona część merytoryczna przygotowywanego VIII Kongresu Forów Sekretarzy. Kongres jest zaplanowany w Warszawie 24 i 25 września 2024 r. Dyskutowano o najważniejszych tematach i zagadnieniach, jakie powinny zostać omówione podczas Kongresu oraz o zaproszeniu gości – przedstawicieli rządu i instytucji rządowych. Część spotkania poświęcona była aktualnie trwającym procesom legislacyjnym Sejmu i Senatu oraz przygotowaniu spotkania sprawozdawczo-wyborczego przedstawicieli KRFS w czerwcu 2024 r. w Warszawie. Na zakończenie dzięki uprzejmości Pani Sekretarz uczestnicy spotkania zwiedzili zabytkowy browar z nowoczesną technologią oraz stadion miejski.Spotkanie Krajowej Rady Forów Sekretarzy JST

1 grudnia 2023 r. w Zakliczynie odbyły się kolejne obrady Zarządu Krajowej Rady Forów Sekretarzy JST działającej przy FRDL. W spotkaniu z głosem doradczym uczestniczyli Członkowie Zarządu Forum Sekretarzy Samorządów Polski Południowej.

Podsumowanie spotkania


Spotkanie Krajowej Rady Forów Sekretarzy JST

19 czerwca w Warszawie odbyło się Posiedzenie Krajowej Rady Forów Sekretarzy JST działającej przy FRDL. Uczestnicy spotkania omawiali m.in. dotychczasowe działania III Kadencji Krajowej Rady (za okres 22 czerwca 2022 - 31 maja 2023) oraz przygotowania do VII Krajowego Kongresu Sekretarzy.

Podsumowanie spotkania

Posiedzenie Zarządu Krajowej Rady Forów Sekretarzy JST

30-31 maja w wejherowskim ratuszu odbyło się posiedzenie Zarządu Krajowej Rady Forów Sekretarzy JST, która działa przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego.

Podczas spotkania omawiano najważniejsze sprawy organizacyjne oraz bieżące Krajowej Rady Forów Sekretarzy, a także rozmawiano o przygotowaniach do VII Kongresu Sekretarzy, który 6-7 września odbędzie się w Warszawie.

Wystąpienie Grzegorza Frugalskiego na Kongresie Ekonomicznym 

Przedstawiciel Krajowej Rady Forów Sekretarzy, Grzegorz Frugalski, Sekretarz Miasta Sosnowiec brał udział w Kongresie Ekonomicznym w Katowicach. 26 kwietnia Grzegorz Frugalski wziął udział w panelu "Kadry dla administracji". Retransmisja dyskusji dostępna jest w internecie.

Publikacja "Zarządzanie publiczne. Perspektywa teorii i praktyki" aut. Aldona Frączkiewicz-Wronka i Marek Ćwiklicki

Posiedzenie Zarządu Krajowej Rady Forów Sekretarzy

15 marca w Zagnańsku odbyło się posiedzenie Zarządu Krajowej Rady Forów Sekretarzy

Uczestnicy wydarzenia omówili następujące tematy: przygotowania oraz tematy VII Kongresu Sekretarzy, Projekt Statutu Krajowej Rady Forów Sekretarzy, nowe regulacje prawne, sprawy bieżące. Więcej o spotkaniu.

Spotkanie Krajowej Rady Forów Sekretarzy

25 listopada w trybie online odbyło się spotkanie Krajowej Rady Forów Sekretarzy

Uczestnicy wydarzenia omówili następujące tematy: wnioski i postulaty z Kongresu Sekretarzy, działania KRFS w obecnym roku oraz plany na przyszły, ustalanie terminu VII Krajowego Kongresu Forów Sekretarzy JST oraz jego założenia i tematyka, zagadnienia związane z opracowaniem Statutu Krajowej Rady Forów Sekretarzy JST. Więcej o spotkaniu.

Posiedzenie Zarządu Krajowej Rady Forów Sekretarzy w Lublinie

18 sierpnia 2022 r. w Lublinie odbyło się posiedzenie Zarządu Krajowej Rady Forów Sekretarzy

W wydarzeniu, na zaproszenie Andrzeja Wojewódzkiego, Sekretarza Lublina, który obecnie przewodniczy KRFS, udział wzięli przedstawiciele Zarządu KRFS oraz koordynatorki lokalnych forów, a także Dyrektor Marlena Moliszewska-Gumulak.

Podczas spotkania zostały omówione prace nad programem i stan realizacji przygotowań do VI Krajowego Kongresu Sekretarzy, który odbędzie się 19-20 października 2022 r. w Hotelu Westin w Warszawie. KRFS jest głównym współorganizatorem Kongresów Sekretarzy. Poruszono również wiele spraw z zakresu funkcjonowania samorządów terytorialnych oraz omówiono możliwości i plany co do opracowania nowych stanowisk Rady. Tematem rozmów była również współpraca z instytucjami rządowymi oraz innymi związkami samorządów w Polsce.

Wybór nowych władz Rady

22 czerwca 2022 r. w Warszawie odbyło się spotkanie członków Krajowej Rady Forów Sekretarzy

- Chcemy kontynuować naszą działalność związaną z Krajowymi Radami Sekretarzy i Skarbników. Zależy nam na tym, aby ich prace jeszcze bardziej się zintensyfikowały. To ważne, aby środowisko sekretarzy głośno mówiło o problemach, które ich dotyczą - powiedział Cezary Trutkowski, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego. 

Przewodniczący KRFS JST Andrzej Wojewódzki podsumował dwuletnią kadencję Rady, która została zakłócona przez wybuch pandemii, po której nadszedł kolejny kryzys. - Po wybuchu wojny w Ukrainie ściśle współpracowaliśmy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, poprzez swoje działania pokazaliśmy, że JST odegrały w kryzysie uchodźczym bardzo ważną rolę. To, że nie ma dziś w Polsce obozów dla uchodźców, to również duża zasługa JST i samych sekretarzy - mówił.

Podczas głosowania uczestnicy spotkania wybrali nowy Zarząd KRFS JST, w którego składzie znaleźli się:

  • Przewodniczący: Andrzej Wojewódzki (Sekretarz Miasto Lublin), wybór na kolejną kadencję na funkcji Przewodniczącego;
  • I Wiceprzewodnicząca: Aneta Luboń-Stysiak (Sekretarz Miasto Tychy);
  • II Wiceprzewodniczący: Bogusław Suwara (Sekretarz Miasto Wejherowo), wybór na kolejną kadencję;
  • Janusz Krzyżak (Sekretarz Gminy Zakliczyn);
  • Anna Pisarczyk (Sekretarz Gminy Zagnańsk).

Relacja ze spotkania

Spotkanie z Ministrem Cieślakiem

12 stycznia 2022 Zarząd Krajowej Rady Forów Sekretarzy JST odbył spotkanie robocze w KPRM z Ministrem Michałem Cieślakiem oraz Dyrektorem Departamentu Współpracy z Samorządem Panem Krystianem Wasilewskim.

Na spotkaniu przedstawione zostały propozycje zmian zebrane od regionalnych Forów Sekretarzy pomagające wzmocnić gminy a tym samym poprawić jakość życia mieszkańców. Na spotkaniu Zarząd przedstawił propozycje zmian do aktów prawnych, które zebrał od regionalnych Forów Sekretarzy, które to propozycje moją ułatwić zastosowanie prawa przez pracowników samorządowych, unikając różnorodnej interpretacji tych przepisów. Takie działania zmierzać będą również do zapewnienia większej transparentności aktów prawnych dla obywatela.

Omówiony został harmonogram spotkań na ten rok, dotyczący sposobów sygnalizowania Ministrowi bądź omawiania z nim, bieżących problemów samorządów oraz możliwość bezpośredniego przedkładania uzasadnionych propozycji zmian przepisów samorządowych. Tematem spotkania była również organizacja VI Krajowego Kongresu Sekretarzy, który został zaplanowany na 19-20 październik 2022 r.