Dolnośląskie Forum Skarbników. Zasady rozliczania wpłat na PPK w JST. Od naliczenia do rozliczenia oraz korekty wpłat i raportowanie do instytucji finansowej

Cele i korzyści

Prezentacja zagadnień związanych z prowadzeniem rozliczeń składek na PPK, raportowaniem do instytucji finansowej oraz prowadzeniem ewidencji księgowej PPK. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznani zostaną z wieloma praktycznymi aspektami związanymi z przedmiotem szkolenia.

zwiń
rozwiń
Program
 1. Zasady ustalania składki podstawowej od pracownika – naliczenie oraz ujęcie księgowe na koncie rozrachunkowym 231 oraz kontach kosztów.
 2. Zasady ustalania składki podstawowej od pracodawcy – naliczenie oraz ujęcie na koncie rozrachunkowym (na przykład 250) oraz kontach kosztów.
 3. Składka dobrowolna od pracownika oraz od pracodawcy – naliczenie oraz ujęcie księgowe na kontach rozrachunkowych (konta zespołu 2) oraz kontach kosztów – przykłady.
 4. Składka na PPK od umów zlecenia:
  1. umowa z własnym pracownikiem;
  2. umowa z osobą fizyczną nie będącą pracownikiem;
  3. umowa zlecenia zawarta przez JST a NIP jednostki budżetowej (płatnik PIT oraz ZUS);
  4. umowa zlecenia z osobą , która już a zawartą umowę zlecenia w innej jednostce w ramach tej samej JST – zgłoszenie do PPK oraz rozliczanie.
 5. Deklaracja RCA a składki:
  1. składka od pracodawcy – zatrudnienie na umowę o pracę;
  2. składka od pracodawcy – umowa zlecenia – raportowanie z NIP jednostki a umowa z NIP J.S.T; zasady rozliczania składki na PPK od pracodawcy;
  3. korekty deklaracji RCA za składki od pracodawcy.
 6. Składka na PPK od umowy zlecenia a umowa o dzieło – zasady rozliczeń (konwersja umowy o dzieło na umowę zlecenia) – składki na ubezpieczenia społeczne a PPK.
 7. Zobowiązania z tytułu składek w klasyfikacji budżetowej – paragraf 471 oraz paragrafy wynagrodzeń oraz korekty:
  1. jedna lista na PPK;
  2. dwie listy na PPK – wynagrodzenia z dołu oraz wynagrodzenia z góry;
  3. trzy listy na PPK - wynagrodzenia z dołu oraz wynagrodzenia z góry oraz umowy zlecenia.
 8. Przelew składki do PPK – terminy oraz rozliczanie przelewów:
  1. jeden przelew i jedna lista;
  2. jeden przelew a dwie lub więcej list;
  3. dwa przelewy i dwie listy.
 9. Przelew składki do PPK i korekty:
  1. przelew wyższy niż lista PPK albo niższy niż lista PPK;
  2. przelew wyższy albo niższy a dwie listy PPK ;
  3. rozliczanie zwrotów oraz dopłaty przy korektach – przelew i lista PPK;
  4. korekta indywidualna pracownika – zwrot i umorzenie jednostek uczestnictwa w PPK – rozliczanie.
 10. 10 Zmiana wysokości składek na PPK i ich rozliczanie.
 11. Zmiana instytucji finansowej oraz rozliczanie składek na PPK.
 12. Raportowanie do instytucji finansowej w ramach PPK.
 13. PPK a sprawozdania budżetowe, z operacji finansowych oraz sprawozdania finansowe.
 14. Typy raportów i ich składowe – struktura plików wymiany danych (XML/CSV).
 15. Podsumowanie szkolenia – wnioski końcowe.
zwiń
rozwiń
Szkolenie skierowane do:

Członków Dolnośląskiego Forum Skarbników, Głównych księgowych, pracowników pionów finansowo-księgowych odpowiedzialnych za prowadzenie oraz raportowanie składek PPK.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalista w zakresie finansów publicznych. Współpracownik jednostek samorządu terytorialnego w zakresie kontroli finansowej i wewnętrznej. Były inspektor kontroli w Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Właściciel kancelarii specjalizującej się w zagadnieniach prawno - finansowych jednostek sektora finansów publicznych. Prowadził zajęcia m.in. dla: Ministerstw, Urzędów Marszałkowskich oraz innych państwowych i samorządowych jednostek budżetowych. Stały współpracownik FRDL.

zwiń
rozwiń