Forum Kierowników Jednostek I Spółek Komunalnych. Zarządzanie poprzez cele i ryzyko w jednostkach gospodarki komunalnej z uwzględnieniem stanu epidemii

Cele i korzyści
 • Zdobycie wiedzy na temat takich elementów kontroli zarządczej jak zarządzane poprzez cele i ryzykiem oraz sposobu praktycznego wprowadzenia systemu New Public Management.
 • Poznanie obowiązujących przepisów prawnych z zakresu stanu epidemii.
 • Przekazanie uczestnikom wzorów dokumentów i sposobu ich wdrożenia.
 • Uniknięcie zarzutów organów kontroli
zwiń
rozwiń
Program
 1. Kontrola zarządcza – wprowadzenie:
  1. Kontrola zarządcza – jak prawidłowo ją rozumieć.
  2. Najważniejsze elementy systemu kontroli zarządczej.
 2. Zarządzanie poprzez cele w czasie pandemii:
  1. Czym jest New Public Management? Zarządzanie poprzez cele jako sposób na poprawę efektywności. Jak uniknąć negatywnych skutków weberowskiego podejścia do zarządzania.
  2. Umiejętne tworzenie misji.
  3. Planowanie strategiczne i operacyjne w praktyce samorządu (plany wieloletnie i roczne).
  4. Jak planować i korygować plany (w tym budżet) w stanie epidemii?
  5. Sprawozdawczość i monitoring planu celów i zadań.
  6. Arkusz planowania celów i zadań - autorski pomysł na zarządzanie poprzez cele.
 3. Ryzyko w funkcjonowaniu jednostek komunalnych:
  1. Metody zarządzania ryzykiem: Burza mózgów. Zatrudnienie specjalistów. Jak stworzyć własną metodę zarządzania ryzykiem w organizacji?
  2. Identyfikacja ryzyka - oznaczenie czynników ryzyka.
  3. Analiza ryzyka - jakie szkody mogą nam wyrządzić nieprzewidziane wydarzenia i… jak je przewidzieć.
  4. Reakcja na ryzyko - zapobieganie negatywnym skutkom.
  5. Ryzyka związane w wystąpieniem stanu epidemii i ich wpływ na funkcjonowanie spółek i podmiotów komunalnych.
  6. Autorski arkusz kalkulacyjny do zarządzania ryzykiem.
 4. Regulacje stanu epidemii i odpowiedzialność zarządzających jednostkami i spółkami komunalnymi:
  1. Stan prawny stanu epidemii – omówienie podstawowych regulacji.
  2. Jak przeciwdziałać zagrożeniom ciągłości działalności (zaprzestania wykonywania zadań, zamknięcia, utraty środków finansowych).
  3. Skutki finansowe wystąpienia stanu epidemii - utrata dochodów, nagłe zwiększenie wydatków.
  4. Usługi publiczne w stanie epidemii.
  5. Zarządzenie przepływem informacji (praca zdalna, komunikacja).
  6. Odpowiedzialność zarządzających w stanie epidemii.
 5. Podsumowanie i dyskusja. 
zwiń
rozwiń
Adresaci

Członkowie Forum Kierowników Jednostek i Spółek Komunalnych, kadra zarządzająca usługami komunalnymi odpowiedzialnej za kontrolę zarządczą

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, od kilkunastu lat pracownik administracji publicznej, były arbiter zamówień publicznych przy Prezesie UZP, doświadczony trener i doradca z dorobkiem ponad trzech tysięcy godzin szkoleniowych i kompletnym wdrożeniem ponad 30 systemów kontroli zarządczej w JST i innych jednostkach, twórca programów komputerowych wspomagających wyznaczanie celów i zadań w JST, OPS oraz zarządzanie ryzykiem w tych jednostkach.

zwiń
rozwiń