Forum Osób Koordynujących Współpracę z NGO w JST. Aktualne problemy w rozliczaniu dotacji udzielonych przez jst organizacjom pozarządowym oraz ogłaszanie konkursów na 2021 rok

Cele i korzyści

Zapoznanie się rozwiązaniami kwestii problemowych związanych z rozliczaniem dotacji. Zapoznanie się z zasadami realizacji konkursów w 2021 roku. 

zwiń
rozwiń
Program
 1. Aktualne problemy w rozliczaniu dotacji.
  1. Rezultaty w zadaniu publicznym - określanie i udokumentowanie, co należy zrobić jeśli nie uda się osiągnąć założonych rezultatów.
  2. Realizacja zadania w dobie pandemii, na co pozwalają przepisy tarcz antykryzysowych, zmiany w umowie w zakresie sposobu, zakresu i formy realizacji zadania.
  3. Zasady przesunięć między pozycjami kosztorysowymi w budżecie.
  4. Niewykorzystanie dotacji i wkładu własnego – zapisy umowy a rozliczenie środków.
  5. W jakich przypadkach należy rozwiązać umowę – konsekwencje dla organizacji realizującej zadanie, przykłady decyzji o zwrot dotacji, postępowanie, wyliczenie zwrotu.
 2. Ogłaszanie konkursów na 2021r.
  1. Terminy ogłoszenia konkursów, powiązanie z innymi dokumentami- ogłoszenie na projekcie budżetu, powiązanie z programem współpracy.
  2. Elementy niezbędne w ogłoszeniu konkursowym (m.in. cel i zasady dokonywania przesunięć).
  3. Załączniki do ogłoszenia konkursowego.
  4. Ocena złożonych ofert – zasady powoływania i działania komisji konkursowej, kto nie może brać udziału w pracach komisji, udział radnych.
  5. Rozstrzygnięcie konkursu- aktualizacje kosztorysu, planu i harmonogramu oraz rezultatów.
  6. Umowy realizacji zadania publicznego – elementy obowiązkowe i fakultatywne. Co oznacza zawarcie umowy bez zbędnej zwłoki, kiedy zawarcie umowy, a kiedy przelew.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pełnomocnicy, koordynatorzy , dyrektorzy, kierownicy, pracownicy odpowiedzialni za współpracę samorządu z organizacjami pozarządowymi oraz kadra zarządzająca i pracownicy NGO, stowarzyszeń, fundacji.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Zajmuje się zagadnieniami współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Pracował w MPiPS. Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Szkolił inspektorów kontroli RIO.

zwiń
rozwiń