Forum Pomocy Społecznej: Zamówienia Publiczne do 50 000 zł oraz zamówienia bagatelne od 2021 roku

Cele i korzyści

zostaną omówione zasady udzielania zamówień do 130 tys. zł w NOWEJ USTAWIE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH i obowiązkowe zmiany w regulaminie wewnętrznym jednostki budżetowej. Wytłumaczymy jak zmienić wewnętrzny regulamin zamówień publicznych. Wymierną korzyścią będzie również poznanie najczęściej występujących naruszeń przepisów prawa w zakresie zamówień publicznych w kontekście przeprowadzonych kontroli.

zwiń
rozwiń
Program

1) Omówienie podstaw prawnych udzielania zamówień publicznych do kwoty 130 000 zł oraz regulacji prawnych związanych z zamówieniami bagatelnymi, które zostaną wprowadzone nową ustawą Prawo zamówień publicznych.
2) Omówienie zmian w zakresie zamówień publicznych do 30 tys. euro, które przewidziane są w NOWEJ USTAWIE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH tj. zamówienia o wartości poniżej 130 000 zł. - w jaki sposób uaktualnić wewnętrzy regulamin udzielania zamówień?
3) Procedura udzielania zamówień publicznych:
a) zamówienia do 50.000 zł – przykładowe regulacje udzielania zamówień publicznych do 50.000 zł – negocjacje, rozeznania cenowe, zapytanie ofertowe oraz dokumentowanie postępowania,
b) zamówienia bagatelne – procedura udzielania zamówień bagatelnych, obowiązek publikacji ogłoszeń o zamówienie bagatelne, dokumentowanie postępowania oraz sprawozdawczość,
c) zamówienie bagatelne a zasada konkurencyjności (zapytanie ofertowe) w ramach projektów UE.
d) umowa – obowiązkowe i przydatne elementy oraz dopuszczalne i wymagane przesłanki zmiany umowy.
4) Szacowanie wartości zamówienia publicznego:
• planowanie zamówień publicznych,
• prawidłowe ustalenie szacunkowej wartości zamówienia,
• szacowanie wartości zamówienia w zakresie wydatków z budżetu jednostki a wydatków z budżetu projektów dofinansowanych ze środków UE,
• ustalanie wartości zamówień nieplanowanych.
5) Dokumentowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
6) Ewidencjonowanie zamówień publicznych – rejestr zamówień jako przydatne narzędzie, m.in. w związku z obowiązkiem sporządzenia rocznego sprawozdania z udzielonych tzw. „małych” zamówień publicznych.
7) Kontrola tzw. „małych” zamówień.
8) Dyskusja i odpowiedzi na pytania w trakcie i po zakończeniu szkolenia w zależności od potrzeb uczestników szkolenia.

zwiń
rozwiń
Adresaci

kierownicy Ośrodków Pomocy Społecznej, osoby zajmujące się zamówieniami publicznymi oraz wszystkie osoby zainteresowane.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

od 16 lat związany z administracją publiczną – obecnie pracownik jednostki kontrolującej zamówienia publiczne oraz doradca w firmach i JST: od 14 lat trener, ekspert, doradca i konsultant zamówień publicznych specjalizujący się w tematyce zamówień publicznych, kontroli administracyjnej projektów oraz funduszy unijnych. Wieloletni praktyk w przygotowaniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz kontroli w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych i zamówień współfinansowanych ze środków UE zgodnie z ustawą PZP i Wytycznymi. Ukończył Studia Podyplomowe - Prawo zamówień publicznych oraz szereg kursów i szkoleń specjalistycznych z zakresu obejmującego problematykę zamówień publicznych oraz funduszy UE; także w zakresie realizacji i kontroli projektów z dofinansowaniem środków UE.

zwiń
rozwiń