Forum Premium: Nowa era zamówień publicznych - nowe perspektywy i praktyka

Miejsce
Internet
Termin
23 października 2020
Czas trwania
09:00 - 15:15
Cena
180 zł
Szanowni Państwo!

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego wspólnie z ZETO Lublin organizują Forum Premium „Nowa era zamówień publicznych - nowe perspektywy i praktyka”, który odbędzie się w dniu 23 października 2020 r. Wydarzenie skierowane jest do przedstawicieli jednostek samorządowych z całej Polski, a także jednostek im podległych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Podczas spotkania Forum Premium zostaną omówione nowe przepisy obowiązujące w zamówieniach publicznych w stanie zagrożenia również w stosunku do przepisów obowiązujących w UE, omówimy jak je stosować i kiedy i czy stosować w każdej sytuacji?
• Omówiona zostanie kwestia elektronizacji zamówień publicznych oraz Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych, która wejdzie w życie od 1 stycznia 2021 roku.
• Przedstawiona zostanie aplikacja ZETO PZP, która jest przeznaczona dla jednostek administracji publicznej. W sposób Łatwy i szybki przeprowadza przez proces postępowania przetargowego prowadzonego drogą elektroniczną zgodnie z wymaganiami ustawy o PZP.

zwiń
rozwiń
Program

9:00-10:30 - dr hab. Paweł Nowicki
• Nowe prawo zamówień publicznych – najważniejsze założenia.
• Zasada efektywności – jak ją spełnić?
• Analiza potrzeb i wymagań zamawiającego.
• Polityka zakupowa państwa.

10:30-10:45 - Przerwa
10:45-12:15 - dr hab. Paweł Nowicki
• Postępowanie o udzielenie zamówienia: zamówienia bagatelne, zamówienia krajowe, zamówienia w progach unijnych.
• Przedmiotowe i podmiotowe środki dowodowe.
• Kwalifikacja wykonawców i ocena ofert.

12:15-13:00 - Wojciech Bochniarz, ZETO Lublin
• Warsztat z automatyzacji zamówień publicznych za pomocą Platformy Zamówień Publicznych - Zeto PZP, którego opis znajduje się w kolejnej części zaproszenia.
13:00-13:45 - Przerwa
13:45-15:15 - dr hab. Paweł Nowicki
• Umowy w sprawie zamówienia publicznego: klauzule niedozwolone oraz możliwość modyfikacji umowy.
• Środki ochrony prawnej.
• Pozasądowe rozstrzyganie sporów.
• Pytania i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Władze JST, pracownicy odpowiadające za zamówienia publiczne, wszystkie osoby zainteresowane daną tematyką.

zwiń
rozwiń
Prelegenci:

Dr hab. Paweł Nowicki - Prof. UMK - doktor habilitowany nauk prawnych w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Radca prawny kierujący Praktyką Zamówień Publicznych oraz Praktyką Prawa Europejskiego, Pomocy Publicznej i Funduszy Unijnych w Kancelarii Prof. Wierzbowski & Partners. Członek Rady Zamówień Publicznych. Mediator stały i koncyliator stały Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej ze specjalizacją w prawie zamówień publicznych oraz prawie Unii Europejskiej. Ekspert Komisji Europejskiej z zakresu zamówień publicznych: w latach 2012-2015 członek European Commission Stakeholder Expert Group on Public Procurement. Członek kolegium redakcyjnego jednego z największych na świecie czasopism prawniczych dotyczących zamówień publicznych: European Procurement & Public Private Partnership Law Review. Autor licznych publikacji naukowych z zakresu prawa zamówień publicznych, PPP i koncesji oraz prawa Unii Europejskiej. Poza UMK prawo zamówień publicznych wykładał na Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, a także w Mediolanie, Rzymie, Budapeszcie i Cardiff. Członek Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych oraz Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa.

Wojciech Bochniarz - Doświadczony, wieloletni trener technologii informatycznych, IT Project Manager. Product Owner systemu Platformy Zamówień Publicznych. Współpracował z wieloma firmami z branży IT działającymi na rynku polskim jak i zagranicznym. Absolwent kierunku Informatyka na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia organizowane w formule on-line

Koordynatorzy
Anna Szumkowska
Inne terminy szkoleń
Internet
Internet
Termin
23 października 2020
Czas trwania
09:00 - 15:15