Instytucje kultury. Akcja bilans 2020

Cele i korzyści

Prowadząca w sposób praktyczny omówi zmiany w przepisach rachunkowych, podatkowych, finansowych wprowadzone przez ustawodawcę i mające wpływ na działalność Instytucji Kultury oraz których znajomość jest niezbędna do przygotowania zamknięcia roku w instytucjach kultury. Uczestnicy otrzymają obszerne materiały, które wyjaśnią wiele problemów budzących wątpliwości interpretacyjne i są przedmiotem kontroli różnych organów i odpowiedzialności w zakresie naruszenia dyscypliny finansów publicznych. W materiałach znajdą Państwo również przydatne wzorcowe dokumenty.

zwiń
rozwiń
Program

I. RACHUNKOWOŚĆ I GOSPODARKA FINANSOWA W INSTYTUCJACH KULTURY:

1. Zasady rachunkowości, gospodarka finansowa i zakładowy plan kont:

  • ujęcie w świetle KSR 7 w księgach rachunkowych i sprawozdaniu: zdarzeń mających miejsce po dniu bilansowym, błędów z lat poprzednich, zdarzeń dotyczących zamykanego roku po dniu sporządzenia i zatwierdzeniu sprawozdania,
  • prezentacja uproszczeń w rachunkowości a zasada istotności,
  • zachowanie porównywalności sprawozdań finansowych,
  • wiarygodność sprawozdań finansowych i obowiązek ich publikacji.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Główni księgowi Instytucji kultury , Centrów Usług Wspólnych oraz pracownicy organów nadzorczych i kontrolnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wykładowca wyższych uczelni, wieloletni praktyk administracji skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autor i współautor pozycji książkowych, w tym: pn.: „Dokumentacja wewnętrzna w instytucjach kultury” (wydawnictwo C.H.BECK-2019) oraz publikacji o tematyce rachunkowej, podatkowej, finansów publicznych. Jest znanym i cenionym szkoleniowcem z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości, Nawiązuje doskonały kontakt z uczestnikami.

zwiń
rozwiń