Inwentaryzacja oraz gospodarka materiałowa w szkołach, przedszkolach oraz żłobkach – procedury oraz nieprawidłowości ze szczególnym uwzględnieniem inwentaryzacji materiałów

Cele i korzyści
 • Prezentacja zagadnień związanych z prowadzeniem inwentaryzacji materiałów oraz zasad gospodarki materiałowej. 
 • Zapoznanie się z wieloma praktycznymi aspektami związanymi z przedmiotem szkolenia.
zwiń
rozwiń
Program

CZĘŚĆ OGÓLNA

 1. Przygotowanie i organizacja inwentaryzacji zapasów drogą spisu z natury oraz gospodarka materiałowa:
  1. Osoby przeprowadzające inwentaryzację.
  2. Komisja inwentaryzacyjna i zespoły spisowe.
  3. Dokumentacja związana z przygotowaniem inwentaryzacji zapasów drogą spisu z natury.
  4. Regulacje wewnętrzne dotyczące inwentaryzacji zapasów drogą spisu z natury. 
  5. Zarządzenie kierownika jednostki w sprawie inwentaryzacji zapasów drogą spisu z natury.
  6. Plan sytuacyjny i harmonogram inwentaryzacji zapasów drogą spisu z natury 
  7. Instrukcje inwentaryzacyjne.
  8. Organizacyjne przygotowanie inwentaryzacji zapasów drogą spisu z natury.
  9. Pola spisowe.
  10. Przygotowanie zapasów do spisu. 
  11. Zasady gospodarki materiałowej:
   1. materiały,
   2. materiały o charakterze wyposażenia,
   3. niskocenne środki trwałe na koncie 013,
   4. zbiory biblioteczne,
   5. pomoce dydaktyczne.
  12. Wycena materiałów – zasady.
  13. Materiały a klasyfikacja budżetowa – pułapki.
  14. Materiały a środki trwałe – pułapki – procedury.

 

CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

 1. Przebieg inwentaryzacji zapasów drogą spisu z natury:
  1. Rozpoczęcie spisu. 
  2. Technika spisu z natury:
   1. Pomiar i jednostka pomiaru,
   2. Spis z natury zapasów w opakowaniach zbiorczych,
   3. Spis z natury zapasów sypkich, złomu i innych trudno mierzalnych składników - przesłanki pomiaru szacunkowego,
   4. Spis z natury zapasów obcych,
   5. Ocena gospodarczej przydatności zapasów.
  3. Udokumentowanie spisu z natury.
  4. Arkusz spisowy.
  5. Trwałość zapisów w dokumentach spisowych i poprawianie błędów. 
  6. Inwentaryzacja zapasów drogą spisu z natury wspomagana informatycznie.
  7. Kontrola przebiegu i dokumentów spisu z natury.
  8. Kontrolerzy spisowi.
  9. Zastrzeżenia osoby odpowiedzialnej do spisu z natury. 
  10. Zakończenie spisu. 
  11. Inwentaryzacja ciągła.
 2. Rozliczenie inwentaryzacji zapasów drogą spisu z natury:
  1. Wycena spisu z natury.
  2. Miejsce i przedmiot wyceny.
  3. Ceny stosowane do wyceny spisu.
  4. Wycena spisu.
  5. Ustalanie różnic inwentaryzacyjnych — porównanie stanów stwierdzonych drogą spisu z natury ze stanami wykazanymi w ewidencji księgowej.
  6. Warunki porównania wyników spisu ze stanami księgowymi.
  7. Wyjaśnienie i rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych.
  8. Wyjaśnienie przyczyn różnic inwentaryzacyjnych.
  9. Różnice pozorne.
  10. Różnice ilościowe – niedobory. 
zwiń
rozwiń
Adresaci

Główni księgowi, pracownicy pionów finansowo-księgowych odpowiedzialnych za prowadzenie oraz rozliczanie inwentaryzacji jak i za stan funkcjonowania gospodarki materiałowej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalista w zakresie finansów publicznych. Współpracownik jednostek samorządu terytorialnego w zakresie kontroli finansowej i wewnętrznej. Były inspektor kontroli w Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Właściciel kancelarii specjalizującej się w zagadnieniach prawno - finansowych jednostek sektora finansów publicznych. Prowadził zajęcia m.in. dla: Ministerstw, Urzędów Marszałkowskich oraz innych państwowych i samorządowych jednostek budżetowych. Stały współpracownik FRDL.

zwiń
rozwiń