Jak przygotować się do korekty rocznej za 2020 r. wskaźnikiem struktury sprzedaży(WSS) oraz prewspółczynnikiem (PP) w JST i jednostkach podległych – z uwzględnieniem interpretacji ogólnej MF oraz najnowszego wyników kontroli NIK

Cele i korzyści

Dokonanie korekt rocznych jest obowiązkiem podatnika, który korzystał z odliczenia proporcją i/lub prewskaźnikiem. Również podatnicy, którzy nie dokonywali odliczeń ze względu na niskie wskaźniki będą zobligowani sprawdzić prawidłowość swoich wyliczeń i ewentualnie dokonać korekty.

Nowe orzecznictwa MF dotyczące posiłków w szkołach i przedszkolach, duplikatów legitymacji szkolnych oraz stosowania współczynnika i prewspółczynnika od inwestycji powoduje konieczność nowego spojrzenia na odliczenia dokonywane w ciągu roku oraz korekty rocznej.

Dzięki szkoleniu podatnicy poznają jak prawidłowo wyliczyć WSS i PP oraz dokonać korekty rocznej, 5 i 10 lat z uwzględnieniem korekty od środków trwałych, inwestycji własnych przekazywanych odpłatnie i nieodpłatnie ŚT i nieruchomości. W trakcie szkolenia wskazanie zostaną nowe stanowiska MF, sądów i TSUE wpływające na sposób wyliczenia WSS i PP oraz korekty.

Udział w szkoleniu powinien przyczynić się do prawidłowego, zgodnego z prawem rozliczania podatku VAT.

zwiń
rozwiń
Program
 1. Przygotowanie danych do korekty rocznej rozliczanej w styczniu 2020 roku:
  1. Kto i kiedy zobowiązany jest do korekty rocznej – studium przypadku.
  2. Jakie i za jaki rok wziąć dane do wyliczenia wskaźnika i prewspólczynnika.
  3. Wyliczenie nowego wskaźnika struktury sprzedaży (WSS) i prewskaźnika (PP) do korekty rocznej i do stosowania w 2021 roku. – zgodnie z ustawą/MF/wyrokami TSUE i rozporządzeniem.
 2. Korekta za 2020 r. wskaźnikiem struktury sprzedaży (WSS) i preproporcją (PP):
  1. Korekta od pozostałych nabyć jednoroczna w przypadku dokonywania i niedokonywania odliczeń w ciągu 2020 r.:
   1. Weryfikacja wcześniejszego odliczenia
   2. Przygotowanie danych do korekty z uwzględnieniem informacji po kontroli NIK oraz Interpretacji ogólnej MF – case study
   3. Dokonanie korekty i ujęcie w deklaracji VAT (in plus/in minus).
  2. Korekta środków trwałych. Kiedy korekta roczna a kiedy 5 lat – case study:
   1. Przygotowanie danych do korekty z uwzględnieniem informacji po kontroli NIK oraz Interpretacji ogólnej MF.
   2. Środki trwałe do 15 tys. zł. netto i powyżej 15 tys. zł. netto - zasady dokonywania korekty.
   3. Kiedy zastosować do korekty pięcioletniej wskaźnikiem struktury sprzedaży a kiedy zarówno wskaźnik struktury sprzedaży i prewspółczynnik.
   4. Zbycie środka trwałego w trakcie korekty 5 lat.
   5. Ulepszenie środka trwałego a wpływ na korektę.
   6. Zmiana wykorzystywania środka trwałego w trakcie korekty z mieszanej do opodatkowanej i z mieszanej do zwolnionej.
  3. Korekta inwestycji własnych, oddanych w użytkowanie lub przekazanych własnym lub obcym podmiotom:
   1. Kiedy korekta jednoroczna a kiedy 10 lat
   2. Potrzebne dane do wyliczenia korekty od inwestycji.
   3. Korekta od inwestycji własnych.
   4. Korekta od inwestycji obcych.
   5. Zmiana wykorzystania inwestycji z mieszanej do opodatkowanej i z mieszanej do zwolnionej w trakcie korekty – studium przypadku na przykładzie orzeczenia TSUE i NSA.
   6. Przekazania inwestycji w trakcie korekty 10-letniej a sposób dokonywania korekty, kto i u kogo?. 
   7. Zbycie odpłatne inwestycji w trakcie okresu korekty - skutki w podatku VAT.
 3. PANEL DYSKUSYJNY – odpowiedzi na bieżące problemy.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierowników jednostek, skarbników, głównych księgowych, księgowych, pracowników działów inwestycyjnych oraz finansowo - księgowych oraz wszystkich zainteresowanych poznaniem zasad i praktycznych rozwiązań dokonywania korekt podatku VAT przed i po konsolidacji rozliczeń.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekspert w zakresie proponowanego tematu szkolenia, doradca jednostek samorządowych z zakresu rozliczania i ewidencjonowania projektów UE, wykładowca na szkoleniach służb cywilnych. Doświadczony praktyk z zakresu finansów, podatku VAT, podatku PIT, księgowania i rozliczania dotacji UE oraz podatku VAT. Od 2010 właścicielka kancelarii rachunkowo-podatkowej.

zwiń
rozwiń