Kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia

Cele i korzyści

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w XXV edycji KURSU KANCELARYJNO - ARCHIWALNEGO I STOPNIA przygotowanego wspólnie przez FRDL MISTiA i Archiwum Narodowe w Krakowie.

Ze względu na obecną sytuację epidemiczną kurs zostanie w całości przeprowadzony w formule on-line.

Program kursu został opracowany przez zespół ekspertów Archiwum Narodowego w Krakowie i odpowiada na wytyczne zawarte w obowiązujących przepisach archiwalno-kancelaryjnych.

Kurs zakończy się egzaminem w formie testu sprawdzającego wiedzę uczestników. Odbycie zajęć oraz wynik pozytywny testu potwierdzone zostaną certyfikatem ukończenia Kursu kancelaryjno-archiwalnego I stopnia.

Kurs umożliwia uzyskanie kwalifikacji zawodowych do pracy na stanowisku archiwisty zawodowego i referenta kancelaryjnego.

zwiń
rozwiń
Program

Dzień I – 15 grudnia 2020 r., godz. 9.00 – 14.30
Analiza prawa archiwalnego

  • Podstawowe pojęcia z zakresu archiwistyki. Rodzaje dokumentacji.
  • Analiza najważniejszych zagadnień prawa archiwalnego (ustawy archiwalnej i rozporządzeń wykonawczych do ustawy archiwalnej).
  • Obowiązki podmiotów wynikające z ustawy archiwalnej i rozporządzeń wykonawczych do ustawy archiwalnej.
  • Postępowanie z dokumentacją likwidowanych jednostek organizacyjnych.

Wykładowca: Kustosz w Oddziale VI Archiwum Narodowego w Krakowie. Zajmowała się przeprowadzaniem kontroli archiwalnych, opracowywaniem i uzgadnianiem przepisów kancelaryjnych i archiwalnych, prowadziła też zajęcia dla studentów archiwistyki. Obecnie rozpatruje wnioski na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, zajmuje się kwalifikacją dokumentacji. Doświadczony wykładowca w prowadzeniu szkoleń kancelaryjno-archiwalnych.
 

zwiń
rozwiń
wróć do listy szkoleń
Zobacz inne terminy szkolenia
Adresaci

Kurs skierowany jest do osób zatrudnionych w JST i jednostkach podległych oraz w państwowych podmiotach m.in. do osób pracujących w archiwach zakładowych, kancelariach, a także osób zainteresowanych pracą na stanowiskach archiwisty zakładowego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wykładowca: Kustosz w Oddziale VI Archiwum Narodowego w Krakowie. Zajmowała się przeprowadzaniem kontroli archiwalnych, opracowywaniem i uzgadnianiem przepisów kancelaryjnych i archiwalnych, prowadziła też zajęcia dla studentów archiwistyki. Obecnie rozpatruje wnioski na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, zajmuje się kwalifikacją dokumentacji. Doświadczony wykładowca w prowadzeniu szkoleń kancelaryjno-archiwalnych.

Wykładowca: Archiwista w Oddziale VI Archiwum Narodowego w Krakowie. Zajmuje się głównie kontrolami archiwów zakładowych w państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych i kwalifikacją dokumentacji.

Wykładowca: Kierownik Oddziału IV w Archiwum Narodowym w Krakowie, doświadczony wykładowca w prowadzeniu kursów archiwalnych I i II stopnia. Przewodnicząca Centralnej Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji przy Naczelnym Dyrektorze Archiwów Państwowych w kadencji 2012-2016.

zwiń
rozwiń
Inne terminy szkoleń
Internet
Internet
Termin
15 grudnia 2020 - 01 lutego 2021
Czas trwania
09:00 - 17:00