Kurs rachunkowości budżetowej od podstaw

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy Państwa na weekendowy, czterodniowy kurs rachunkowości budżetowej, podczas którego w kompleksowy sposób omówione zostaną zagadnienia związane z rachunkowością, ewidencją dochodów i wydatków, a także sprawozdawczością i inwentaryzacją w administracji samorządowej.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Omówienie szczegółowe zasad i organizacji rachunkowości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych, co pozwoli uczestnikom na podniesienie swoich kwalifikacji zawodowych, właściwe wykonywanie zadań i unikanie błędów w zakresie rachunkowości budżetowej.

zwiń
rozwiń
Program

Dzień I
I. Podstawowe informacje z zakresu finansów publicznych oraz rachunkowości.
1. Definicje podstawowych pojęć z zakresu finansów publicznych.
2. Formy organizacyjno- prawne jednostek sektora finansów publicznych.
3. Szczególne zasady gospodarki finansowej jednostek budżetowych oraz zakładów budżetowych.
4. Podstawy rachunkowości budżetowej:
a. Pojęcia wstępne, podstawowe zasady prowadzenia rachunkowości.
b. Dowody księgowe ich rodzaje, cechy.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy Gmin, Powiatów i Województw, pracownicy służb księgowo-finansowych (główni księgowi, księgowi) jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych szczególnie rozpoczynający pracę w JST.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Zastępca Naczelnika Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej, specjalista w zakresie finansów publicznych i rachunkowości budżetowej. Doświadczony i ceniony przez służby księgowo - finansowe JST trener.

zwiń
rozwiń
Inne terminy szkoleń
Internet
Internet
Termin
27 lutego - 20 marca 2021
Czas trwania
09:30 - 14:00