Obowiązek alimentacyjny i wywiady alimentacyjne w świetle ustawy o pomocy społecznej i ustawy o świadczeniach rodzinnych

Cele i korzyści

Podczas szkolenia uczestnicy:
Dowiedzą się jak wykorzystywać wywiad alimentacyjny w postępowaniu dowodowym dotyczącym przyznawania świadczeń.
• Zapoznają się z problemem obowiązku alimentacyjnego przy przyznawaniu świadczeń opiekuńczych.
• Nabędą wiedzę kto i w jakiej kolejności jest zobowiązany do pomocy osobie w rodzinie, i na jakich zasadach, w jaki sposób informować o tym rodzinę, jak zapisywać dane w wywiadzie środowiskowym, jak odmawiać przyznania pomocy gdy nie jest wykonywany obowiązek alimentacyjny przez rodzinę lub gdy osoba ubiegająca się o pomoc lub świadczenia nie chce skorzystać z dochodzenia obowiązku alimentacyjnego.
• Pozyskają wiedzę, jak dochodzić powództwem alimentacyjnym wykonania obowiązku alimentacyjnego.
• Pozyskają informację, jak wpływa kolejność obowiązku alimentacyjnego na ustalanie opłaty za dom pomocy społecznej.

zwiń
rozwiń
Program
  1. Obowiązek alimentacyjny, zakres i przedmiot. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (m.in. pojęcie, cechy obowiązku alimentacyjnego, podmioty stosunku alimentacyjnego).
  2. Ustalanie osób zobowiązanych do alimentacji.
  3. Wywiad alimentacyjny w pomocy społecznej w praktyce ze szczególnym uwzględnieniem wywiadu alimentacyjnego w postępowaniach o ustalenie odpłatności w DPS i odpłatności za usługi opiekuńcze.
  4. Odmowa wskazania dochodu przez członka rodziny zobowiązanego do ponoszenia odpłatności za świadczenia z pomocy społecznej.
  5. Obowiązek alimentacyjny osób zamieszkujących poza granicami RP a postępowanie administracyjne w przypadku osób zobowiązanych do alimentacji zamieszkujących poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w świetle przepisów Kpa oraz ustawy o pomocy społecznej.
  6. Ustalanie miejsca zamieszkania osób zobowiązanych do alimentacji w przypadku braku informacji o miejscu zamieszkania.
  7. Wykorzystanie wywiadu alimentacyjnego w postępowaniach administracyjnych o przyznanie pomocy społecznej – przy przyznawaniu świadczeń i przy ustalaniu opłaty za dom pomocy społecznej
  8. Przyznawanie świadczeń opiekuńczych – kolejność obowiązku alimentacyjnego przy przyznawaniu świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego, argumentowanie stanowiska, prawidłowe uzasadnianie decyzji.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy oraz pracownicy OPS i DPS.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalista z zakresu postępowania administracyjnego, rodzinnego, świadczeń rodzinnych i społecznych, członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego, wieloletni praktyk orzecznik, trener szkoleń prawnych z zakresu zabezpieczenia społecznego oraz procedury administracyjnej, konsultant Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie oraz ośrodków pomocy społecznej.

zwiń
rozwiń