Od receptury do jadłospisu. Zasady żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży zgodne z aktualnymi przepisami prawnymi, normami żywienia i zaleceniami żywieniowymi

Cele i korzyści

Szczegółowe omówienia nowych norm i zasad zbiorowego żywienia dzieci i młodzieży w żłobkach i placówkach oświatowych z uwzględnieniem aktualnych przepisów prawnych i wymagań norm HACAP.

Na szkoleniu odpowiemy na szereg pytań, które pojawiają się w zakresie zbiorowego żywienia dzieci w tym związanych z uwzględnieniem diet, alergii, szczególnych potrzeb żywieniowych, zasad i sposobów komponowania prawidłowych jadłospisów oraz co szczególnie ważne dla kadry zarządzającej placówek jak nadzorować i kontrolować sposób prowadzenia prawidłowej gospodarki żywieniowej w placówce.

zwiń
rozwiń
Program
 1. Omówienie aktualnych przepisów prawnych: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 26.07.2016 r. w sprawie żywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych oraz Ustawa o opiece nad dzieckiem do lat 3.
 2. Nowe normy żywienia dzieci i młodzieży:
  1. Zakres obowiązkowego stosowania norm żywienia w żywieniu dzieci i młodzieży.
  2. Podział na grupy żywieniowe dzieci żłobkowych, przedszkolnych i szkolnych i normy żywienia dla tych grup.
  3. Zasady wyliczania średnich ważonych norm żywienia na energię i składniki odżywcze dla zróżnicowanych wiekowo grup żywieniowych.
  4. Zasady wyliczania wartości odżywczej produktów, dań kulinarnych, posiłków i dziennych racji pokarmowych, tworzenie receptur.
 3. Ustalanie gramatur dań odpowiednich do norm żywienia danej grupy wiekowej i przeliczanie tych gramatur dla młodszych i starszych grup żywieniowych.
 4. Przygotowywanie receptur zgodnych z zapisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia oraz spełniających kryteria norm żywienia dla dzieci i młodzieży, z uwzględnieniem sezonowości produktów spożywczych.
 5. Zasady komponowania jadłospisów dla dzieci i młodzieży, w tym:
  1. zalecana liczba posiłków dostosowana do czasu pobytu dziecka w placówce,
  2. zachowanie odpowiedniego odstępu pomiędzy posiłkami,
  3. procent realizacji dziennych norm żywienia z podziałem na żłobek, przedszkole, obiad szkolny i żywienie całodzienne,
  4. udział produktów wymaganych Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w poszczególnych posiłkach (co musi się znaleźć w śniadaniu/II śniadaniu/obiedzie/podwieczorku/kolacji),
  5. zdefiniowanie terminów „porcja”, „dodatek”, „zawartość” w przypadku podawania ryb, mleka lub produktów mlecznych, warzyw i owoców,
  6. wykaz produktów spożywczych i ich składników dozwolonych i zakazanych do stosowania w żywieniu dzieci.
 6. Zasady identyfikowania alergenów w produktach spożywczych i daniach kulinarnych, zakres informacji o alergenach konieczny do przeniesienia na jadłospis.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Intendenci, osoby odpowiedzialne za zaopatrzenie placówek oświatowych i żłobków w środki spożywcze, osoby odpowiedzialne za przygotowanie jadłospisów, osoby odpowiedzialne za analizę i kontrole prawidłowości serwowanych posiłków i realizację zasad żywienia w placówkach, kadra zarządzająca placówek oświatowych i osoby odpowiedzialne za wdrożenia normy HACAP.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Sanitarnej odpowiedzialny za czynności kontrolne, pełnomocnik systemu bezpieczeństwa żywności w dużym zakładzie wytwarzającym żywność pochodzenia zwierzęcego, audytor systemów zarządzania, w tym systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności. Autor książek: „Jadłospisy dla dzieci w wieku żłobkowym”, „Jadłospisy dla dzieci w wieku przedszkolnym”, „Jadłospisy dla dzieci szkolnych”, „Żywienie osób dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem żywienia osób starszych”, „HACCP w żłobku i przedszkolu”, „HACCP w szkole”, „HACCP dla zakładów żywienia zbiorowego”. Obecnie Dyrektor Biura Zarządu w Spółce medycznej.

zwiń
rozwiń