Odpowiedzialność prawna członków zarządu i rad nadzorczych w spółkach z udziałem samorządu terytorialnego

Cele i korzyści

Uczestnicy szkolenia zyskają podstawowe kompendium wiedzy z zakresu odpowiedzialności prawnej członków zarządu i rad nadzorczych w spółkach z udziałem samorządu terytorialnego oparte na obowiązujących przepisach i wybranym orzecznictwie, co pozwoli im na działania w zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wiedza i zrozumienie zasad odpowiedzialności prawnej członków zarządu i rad nadzorczych w spółkach służyć będzie także zniwelowaniu ryzyka związanego z ponoszeniem odpowiedzialności przez ww. osoby.

zwiń
rozwiń
Program
 1. Odpowiedzialności członków zarządu wobec wierzycieli spółki.
 2. Odpowiedzialności członków zarządu i członków rady nadzorczej wobec spółki.
 3. Powstanie odpowiedzialności.
 4. Zwolnienie z odpowiedzialności.
 5. Obowiązek naprawienia szkody.
 6. Znaczenie uchwały udzielającej absolutorium dla odpowiedzialności członków zarządu i rady nadzorczej spółki.
 7. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną spółce.
 8. Odpowiedzialność odszkodowawcza za czyny niedozwolone.
 9. Odpowiedzialność członka rady nadzorczej oddelegowanego do czasowego wykonywania funkcji członka zarządu.
 10. Odpowiedzialności w zależności od formy zatrudnienia.
 11. Przedawnienie roszczeń.
 12. Odpowiedzialności za zobowiązania cywilnoprawne spółki.
 13. Bezskuteczność egzekucji przeciwko spółce.
 14. Brak zgłoszenia wniosku o upadłość spółki we właściwym czasie.
 15. Niezawinione niezgłoszenie lub niezawinione opóźnienie w zgłoszeniu wniosku o upadłość.
 16. Brak szkody po stronie wierzyciela.
 17. Odpowiedzialności za zobowiązania publicznoprawne.
 18. Odpowiedzialność członka zarządu za zobowiązania podatkowe.
 19. Odpowiedzialność członka zarządu za zobowiązania spółki z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne.
 20. Odpowiedzialność za wykroczenia i przestępstwa skarbowe.
 21. Odpowiedzialność za tzw. przestępstwa menedżerskie.
 22. Dyscyplina finansów w spółkach z udziałem samorządu terytorialnego.
 23. Wybrane orzecznictwo.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Członkowie organów spółek, pracownicy tych spółek oraz każdy zainteresowany tą tematyką.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, właściciel Kancelarii Radcy Prawnego w Poznaniu od ponad kilkunastu lat, mediator, wykładowca prawa w szkole wyższej, trener w tym prawa pracy z uprawnieniami pedagogicznymi.

zwiń
rozwiń