Okresowe oceny kwalifikacyjne w jednostkach samorządowych

Cele i korzyści

Przepisy prawa pracy nakładają na pracodawcę obowiązki związane z dokonywaniem ocen kwalifikacyjnych pracowników oraz prowadzenia w tym zakresie dokumentacji. Ustawa o pracownikach samorządowych w sposób istotny określa system dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych. Stosowanie obowiązujących przepisów umożliwi w jednostkach samorządowych prawidłowe i efektywne dokonywanie ocen kwalifikacyjnych przez osoby pełniące funkcję kierownicze w jednostkach.

Celem szkolenia jest przybliżenie Nieznajomość tych zasad naraża pracodawców na dodatkowe zbędne koszty związane z ewentualnymi sporami sądowymi, czy też wynikające z zaleceń pokontrolnych uprawnionych organów i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej realizacji obowiązków pracodawcy.

Podczas szkolenia uczestnicy:

  • zapoznają się z podstawami prawnymi oraz zasadami dokonywania oceny okresowej pracowników samorządowych,
  • poznają praktykę oraz orzecznictwo sądowe w zakresie omawianej tematyki,
  • poznają różnego rodzaju dokumenty zarówno obligatoryjne jak i fakultatywne przygotowywane ze strony pracodawcy.

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe obejmujące część teoretyczną, obowiązujące orzecznictwo sądowe oraz wzory dokumentów, pism które można wykorzystać w bieżącej pracy.

zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawy prawne dokonywania ocen pracowników samorządowych.

2. Katalog pracowników podlegających ocenie.

3. Obowiązki bezpośredniego przełożonego w zakresie oceniania pracowników samorządowych.

4. Terminy przeprowadzania oceny:

  • termin przeprowadzenia pierwszej oceny,
  • termin przeprowadzenia kolejnej oceny.

5. Stosowane kryteria oceny:

  • obowiązkowe,
  • uznaniowe.

6. Arkusz okresowej oceny kwalifikacyjnej.

7. Rozmowa oceniająca, w tym najczęściej popełniane błędy.

8. Zawiadomienie o ocenie i tryb odwoławczy od dokonanej oceny.

9. Skutki dokonania negatywnej oceny pracownika.

10. Wykorzystanie przeprowadzonych ocen w dalszej pracy:

  • korzyści dla pracodawcy,
  • korzyści dla przełożonego pracownika,
  • korzyści dla pracownika.

11. Zakres czynności związanych z przeprowadzeniem oceny – obowiązująca dokumentacja.

12. Zasady przeprowadzania oceny kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie skierowane jest do pracodawców samorządowych, sekretarzy miast, gmin i powiatów, osób kierujących zespołem pracowniczym oraz pracowników zajmujących się problematyką kadrową w urzędach i jednostkach samorządowych gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz osób zajmujących się problematyką kadrową, dla osób które rozpoczęły pracę w dziale kadr lub chcą podnieść swoje kwalifikacje

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Dyrektor Wydziału Organizacyjnego. Wykładowca akademicki w zakresie prawa pracy. Autorka publikacji na temat dokumentacji pracowniczej. Ekspert z zakresu spraw pracowniczych, posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa pracy pracowników samorządowych. Od wielu lat współpracuje z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej

zwiń
rozwiń