Pracodawca przed sądem pracy. Procesowe prawo pracy, w tym po nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego

Cele i korzyści

Poznanie procesowych przepisów prawa pracy, w tym po nowelizacji kodeksu cywilnego , także od strony praktycznej, dotyczących procesowego prawa pracy, zapoznanie się z wybranym orzecznictwem sądowym dotyczącym tego zagadnienia, przygotowanie się na ewentualne spory ze stosunku pracy i zminimalizowanie ryzyka przegranej.

zwiń
rozwiń
Program
 1. Jakie sprawy mogą być przedmiotem sporu przed sądem pracy?
 2. Jaka jest właściwość sądu pracy ?
 3. Więcej przywilejów dla pracownika.
 4. Reprezentacja przed sądem pracy: kto może reprezentować pracodawcę przed sądem pracy, a kto pracownika?
 5. Doręczenia: zasady doręczeń przed sądem pracy
 6. Pisma procesowe. Wymogi dotyczące pism procesowych.
 7. Dowody:
  1. Jakie dowody może przeprowadzić sąd przed sądem pracy?
  2. Jakie dowody może przedstawić pracownik, a jakie pracodawca przed sądem pracy?
 8. Postępowanie przygotowawcze:
  1. Jaki jest cel posiedzenia przygotowawczego?
  2. Jakie są obowiązki stron?
  3. Jakie występują dodatkowe trudności?
  4. Kiedy sąd może umorzyć postępowanie?
 9. Ugoda i mediacja:
  1. Jakie są zasady zawierania ugód przed sądem pracy?
  2. Kiedy sąd pracy może skierować sprawę do mediacji?
 10. Rozprawa:
  1. Jak przebiega rozprawa sądowa przed sądem pracy i jak się od niej przygotować?
  2. Kto kim jest w procesie?
 11. Natychmiastowe przywrócenie do pracy.
 12. Wykonalność wyroków w prawie pracy. Jakie są zasady wykonalności wyroków w prawie pracy
 13. Koszty postępowania przed sądem pracy:
  1. Kto ponosi koszty postępowania przed sądem pracy?
  2. Jak są zasady zasądzania kosztów postępowania przed sądem pracy ?

 14. Wybrane orzecznictwo.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracodawcy, pracownicy działów kadr i płac, radcy prawni obsługujący pracodawców w zakresie spraw pracowniczych, referenci prawni oraz wszyscy zainteresowani tą tematyką.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, właściciel Kancelarii Radcy Prawnego w Poznaniu od ponad kilkunastu lat, mediator, wykładowca prawa w szkole wyższej, trener w tym prawa pracy z uprawnieniami pedagogicznymi

zwiń
rozwiń