Pracownicze Plany Kapitałowe. Gospodarka finansowa, schematy księgowe dla PPK, klasyfikacja budżetowa, sprawozdawczość w przykładach w Jednostkach Samorządu Terytorialnego

Cele i korzyści

Wszechstronna prezentacja zagadnień księgowo-finansowych dotyczących PPK w jednostkach samorządu terytorialnego.

Wskazanie praktycznych wskazówek dotyczących rozliczeń PPK.

zwiń
rozwiń
Program
 1. Zasady gospodarki finansowej a PPK – określenie procedur w dokumentacji jednostki w tym obowiązek stosowania przepisów kodeksu cywilnego do rozliczeń PPK.
 2. Umowa o zarządzanie PPK – zasady jej zawierania oraz elementy składowe – pułapki.
 3. Umowa o prowadzenie PPK – zasady jej zawierania oraz elementy składowe – pułapki.
 4. Wpłaty dokonywane do PPK – wpłaty jednostki zatrudniającej i uczestnika PPK:
  1. wskaźniki procentowe i ich rozliczanie;
  2. pracodawca i jego rozliczenie;
  3. pracownik i jego rozliczenie w tym deklaracja oraz mnogość rachunków w PPK;
  4. wynagrodzenie i jego rozliczanie;
  5. inne świadczenia – co robić (zasiłek choroby);
  6. zwrot środków z PPK.
 5. Wpłata powitalna i dopłaty roczne do PPK – zasady prowadzenia rozliczeń – przykłady.
 6. Ewidencja PPK – schematy księgowe rozliczeń PPK dla:
  1. urząd (także urząd spięty z organem gminy) – konta i ich powiązania;
  2. pozostałe jednostki budżetowe (szkoły, ops, osir itd.);
  3. samorządowy zakład budżetowy.
 7. Sprawozdania budżetowe, z operacji finansowych oraz sprawozdanie finansowe – związki z PPK – przykłady.
 8. Klasyfikacja budżetowa a PPK – przykłady powiązań.
 9. Rozliczanie PPK – różne sytuacje, przykłady i pułapki w tym zagadnienie odsetek.
 10. Zaangażowanie oraz plan finansowy w tym budżet na rok 2021 – przykłady i pułapki.
 11. Pytania i dyskusja.
zwiń
rozwiń
Szkolenie skierowane do:

Księgowych oraz pozostałych pracowników odpowiedzialnych za rozliczanie wynagrodzeń oraz sporządzanie sprawozdań w zakresie PPK.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalista w zakresie finansów publicznych. Współpracownik jednostek samorządu terytorialnego w zakresie kontroli finansowej i wewnętrznej. Były inspektor kontroli w Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Właściciel kancelarii specjalizującej się w zagadnieniach prawno - finansowych jednostek sektora finansów publicznych. Prowadził zajęcia m.in. dla: Ministerstw, Urzędów Marszałkowskich oraz innych państwowych i samorządowych jednostek budżetowych. Stały współpracownik FRDL.

zwiń
rozwiń