RODO w szkołach podczas zdalnego i hybrydowego nauczania. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych w czasie zdalnego nauczania w szkołach i placówkach oświatowych z uwzględnieniem rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO

Cele i korzyści
 • Wskazanie problemów dotyczących ochrony danych osobowych związanych z działalnością szkół i placówek oświatowych w czasie stanu epidemii podczas nauczania zdalnego.
 • Poznanie praktycznych aspektów realizacji zdalnego nauczania z uwzględnieniem ochrony danych.
 • Omówienie zadań i obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych w procesach zdalnego nauczania.
 • Przypomnienie kwestii związanych z ochroną danych osobowych z uwzględnieniem rozporządzenia ochrony danych osobowych RODO, z uwzględnieniem specyfiki jednostek oświatowych, w tym zakresu stosowania RODO oraz zasad przetwarzania danych osobowych.
 • Przedstawienie procedur i odpowiedzialności w zakresie ochrony danych osobowych w szkole/placówce oświatowej, które wynikają z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z 27 kwietnia 2016 r.
 • Przegląd obowiązków jednostki oświatowej, dyrektora szkoły i nauczycieli dotyczących zdalnej edukacji.
 • Wskazanie jak przetwarzać dane osobowe i dokumentować pracę zdalną przez jednostki oświatowe.
 • Zdobycie porad i wskazówek dotyczących ochrony danych osobowych, wizerunku, haseł czy bezpieczeństwa w sieci podczas video spotkań/konferencji w czasie zdalnego/hybrydowego nauczania.
zwiń
rozwiń
Program

1. Wprowadzenie:

 •  dane i informacje jako aktywa,
 •  dane osobowe jako szczególny rodzaj danych,
 •  dane identyfikacyjne i dziedzinowe,
 •  dane wrażliwe,
 •  zasady przetwarzania danych osobowych,
 •  podstawowe pojęcia.

2. Podstawy prawne przetwarzania danych.
3. Zakres stosowania RODO.
4. Najważniejsze definicje. Znaczenie praktyczne wadministracji:

 •  dane osobowe,
 •  przetwarzanie a w tym ograniczenie przetwarzania,
 •  profilowanie,
 •  zbiór danych, administrator,
 •  podmiot przetwarzający, 
 •  odbiorca, zgoda,
 •  naruszenie ochrony danych osobowych,
 •  dane biometryczne, dane dotyczące zdrowia,
 •  organ nadzorczy.

5. Podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych:

 •  praworządność, 
 •  celowość, 
 •  adekwatność,
 •  aktualność,
 •  ograniczenie czasowe,
 •  integralność i poufność,
 •  rozliczalność.

6. Legalność przetwarzania danych osobowych — przesłanki:

 •  zgoda osoby, której dane dotyczą, w tym wyrażenie zgody przez dziecko,
 •  wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
 •  wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego naadministratorze.

7. Dane osobowe podczas zdalnego nauczania.
8. Obowiązki jednostki oświatowej jako administratora danych a edukacja zdalna.
9. Obowiązki dyrektorów związane z edukacją zdalną.
10. Obowiązki nauczycieli związane z edukacją zdalną.
11. Praca zdalna a dokumentacja papierowa.
12. Wykorzystywanie przez nauczycieli prywatnego sprzętu w pracy zdalnej.
13. Bezpieczeństwo podczas wideokonferencji.
14. Nagrywanie wizerunku.
15. Jak zadbać o bezpieczeństwo haseł?
16. Przykłady dobrych praktyk.

17. Pytania i odpowiedzi.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Dyrektorzy szkół i innych placówek systemu oświaty, nauczyciele, inspektorzy ochrony danych osobowych w jednostkach oświatowych, pracownicy samorządowi odpowiedzialni za zadania związane oświatą, pracownicy ZEAS-ów, CUW-ów, kontrolerzy i audytorzy wewnętrzni.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, ekspert oświatowy z zakresu zarządzania edukacją, finansów publicznych, konsolidacji obsługi wspólnej w administracji publicznej, trener szkoleń z zakresu prawa oświatowego, zarządzania oświatą, ochrony danych osobowych, kontroli zarządczej, finansów publicznych, prawa pracy w oświacie. Ekspert i trener w projekcie Doskonalenie Strategii Zarządzania Oświatą na poziome regionalnym i lokalnym, propagator nowoczesnych rozwiązań informatycznych dla edukacji z zakresu zarządzania. Autor książki Centra Usług Wspólnych w samorządach, współautor nowelizacji przepisów ustawy karta nauczyciela, wykładowca uczelni wyższej

zwiń
rozwiń