Rozgraniczanie nieruchomości. Procedury, dokumenty, warunki stosowania.

Ważne informacje o szkoleniu

Przekazanie oraz utrwalenie wiedzy w zakresie rozgraniczania nieruchomości, właściwych procedur zarówno po stronie organu jak i upoważnionego wykonawcy prac geodezyjnych związanych z rozgraniczaniem. Omówienie dobrych i złych praktyk w zakresie rozgraniczania nieruchomości. Wszystko na konkretnych przykładach rozgraniczeń w formie zagadnień, zadań i przykładów rozwiązywanych wspólnie z uczestnikami szkolenia, stąd szkolenie ma aspekt bardzo praktyczny i pożądany dla pracowników JST.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Omówienie procedury rozgraniczania nieruchomości, zasad ich przeprowadzania oraz przekazanie wiedzy w zakresie sporządzanej dokumentacji, procedowania administracyjnego i administracyjno-sądowego, zebranie podstaw prawnych i orzeczeń sądowych dotyczących zagadnienia.

zwiń
rozwiń
Program

1. Pojęcie nieruchomości i granica nieruchomości jako wyodrębnienie nieruchomości z przestrzeni – mały klucz do opanowania trudnej sztuki rozgraniczania.
2. Administracyjno-sądowy charakter postępowania rozgraniczeniowego, omówienie momentu zmiany charakteru postępowania rozgraniczeniowego i przekazywania sprawy sądowi.
3. Cel postępowania rozgraniczeniowego, czyli po co to całe „zamieszanie”, jakie korzyści przyniesie stronom postępowania i czy zawsze musi być wszczynane. 
4. Wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego - kiedy z urzędu a kiedy na wniosek. 
5. Badanie przesłanek do wszczęcia w postępowaniu wyjaśniającym, czyli czy zawsze konieczne jest rozgraniczenie?
6. Pojęcie strony w postępowaniu rozgraniczeniowym. Omówienie zagadnienia na przykładach. 
7. Badanie wniosku, czyli początek „krętej drogi”.
8. Reprezentacja stron. Omówienie zasad udzielania pełnomocnictw, kto kogo i jak może reprezentować?
9. Upoważnienie geodety. Osobne czy może w treści postanowienia wszczynającego postępowanie? Omówienie szczególnej roli geodety oraz jego postępowania w roli organu administracji.
10. Rozprawa graniczna, przygotowanie do rozprawy, wezwania, czyli szczegóły mają znaczenie.
11. Procedura podczas rozprawy granicznej, czyli jak to należy „ogarnąć” aby nie popełnić błędu.
12. Sposoby ustalenia granicy w postępowaniu rozgraniczeniowym.
13. Ugoda przed geodetą, czyli geodeta jako fachowy mediator.
14. Sposoby zakończenia postępowania, rodzaje decyzji administracyjnych.
15. Przekazanie sprawy do sądu, jak to się w praktyce powinno odbywać.
16. Koszty postępowania o rozgraniczenie. Kto je ponosi, omówienie orzecznictwa sądów administracyjnych? 
17. Różne przykłady rozgraniczeń.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy samorządów, gmin i miast, wykonawcy prac geodezyjnych, geodeci, inwestorzy na rynku nieruchomości, deweloperzy.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Mgr inż. geodezji i kartografii. Od 2004 r. związany zawodowo z samorządem lokalnym i administracją publiczną. W latach 2004 – 2010 kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w jednym z urzędów miejskich Aglomeracji Wrocławskiej, wcześniej praktyka zdobyta w dużej firmie projektowej Gazoprojekt S.A. Obecnie pełni funkcję geodety powiatowego. Doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu szkoleń dla JST w tematyce gospodarowania nieruchomościami, geodezji i kartografii oraz tematów pokrewnych. Szereg przeprowadzonych podziałów i rozgraniczeń nieruchomości, opracowań do celów prawnych oraz innych prac geodezyjnych. Obecnie również członek zarządu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego.

zwiń
rozwiń