Rozliczenie finansowe pomiędzy gminami w przypadku uczniów niebędących mieszkańcami gminy prowadzącej lub dotującej placówkę wychowania przedszkolnego

Cele i korzyści

Ugruntowanie i uaktualnienie wiedzy z zakresu objętego tematyką zajęć, z uwzględnieniem rozstrzygnięć nadzorczych i orzecznictwa oraz umożliwienie wzajemnej wymiany doświadczeń w zakresie realizacji przepisów dotyczących finansowego rozliczenia pomiędzy gminami kosztów wychowania przedszkolnego uczniów niebędących mieszkańcami gminy.

zwiń
rozwiń
Program
  1. Podstawa prawna rozliczenia finansowego pomiędzy gminami w przypadku uczniów niebędących mieszkańcami gminy prowadzącej lub dotującej przedszkole (inną formę wychowania przedszkolnego).
  2. Obliczanie podstawowej kwoty dotacji (PKD) dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego.
  3. Pojęcie wydatków bieżących.
  4. Statystyczna liczba uczniów.
  5. Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji.
  6. Stosowanie przepisów art. 43 ust 3-5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych do rozliczeń finansowych pomiędzy gminami.
  7. Przypadek braku placówek wychowania przedszkolnego na terenie gminy.
  8. Informacje ogłaszane w Biuletynie Informacji Publicznej.
  9. Przetwarzanie danych osobowych w związku z pokrywaniem kosztów wychowania przedszkolnego ucznia, który uczęszcza do placówki wychowania przedszkolnego na terenie innej gminy.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów gmin i jednostek obsługujących (CUW, ZEAS) prowadzących finansowe rozliczenia pomiędzy gminami za uczniów placówek wychowania przedszkolnego niebędących mieszkańcami gminy oraz inne osoby zainteresowane tematem szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

specjalistka z zakresu funkcjonowania systemu oświaty oraz przepisów regulujących status nauczycieli; praktyk z kilkunastoletnim stażem pracy na stanowisku kierowniczym w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta, autorka aktów normatywnych w randze uchwał rady gminy, zarządzeń organu wykonawczego gminy, decyzji administracyjnych.

zwiń
rozwiń