Skuteczne narzędzia menedżera szkoły. Przywództwo i zarządzanie zespołem nauczycieli

Cele i korzyści

Dzięki szkoleniu:

 • zmniejszysz niechęć do realizacji zadań, wykorzystując narzędzia menedżerskie,
 • zmniejszysz ryzyko niezrozumienia przez pracownika Twojego polecenia, podczas delegowania zadań,
 • unikniesz błędów w zakresie formułowania pytań, które są podstawą budowania przekazu kierowanego do pracowników, rodziców, uczniów.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Efektywny styl zarządzania we współczesnej szkole:
  1. styl kierowania zorientowany na zadania;
  2. styl kierowania zorientowany na pracowników;
  3. styl kierowania metodą William James Reddin;
  4. styl skierowany na efektywność;
  5. przywództwo sytuacyjne - na czym polega przywództwo w szkole i jego wyzwania?
 2. Efektywna komunikacja, jako cecha skutecznego szefa/nauczyciela:
  1. komunikacja uczeń- nauczyciel;
  2. komunikacja nauczyciel- uczeń;
  3. komunikacja szef/dyrektor – nauczyciel /pracownik;
  4. komunikacja w szkole - co Ty o niej sądzisz?
 3. Etapy rozwoju pracowników/nauczycieli, czyli jak być menedżerem w szkole? Omówienie poziomu rozwoju zespołu wg K. H. Blancharda: R1, R2. R3, R4.
 4. Nabywanie odpowiednich umiejętności w celu wsparcia procesu grupowego:
  1. umiejętność słuchania;
  2. umiejętność zadawania pytań;
  3. co to jest konflikt? Wykorzystanie gry „Paweł i Gaweł” – praca w grupach (stymulacja konfliktu przy pomocy gry, rozwiązywanie konfliktu – forma negocjacji).
 5. Instruktaż menedżerski i odpowiedni styl zarządzania zespołem:
  1. co to jest coaching? Jak go zastosować w szkole? (na poziomie nauczyciel – uczeń, szef-pracownik – model metody GROW);
  2. co to jest zespół, wspólne cele i zadania?
 6. Narzędzia tworzenia wizji i wyznaczania celów, jako podstawowe narzędzia coachingu w szkole:
  1. diagnoza; ocena działania zespołu; metoda 360 stopni;
  2. emocje - dlaczego są takie ważne w pracy? Przeczucia, intuicja - potrzebne czy też nie?
 7. Wybrane techniki rozwojowe nauczycieli:
  1. wydobycie jeszcze większego potencjału z rzemiosła nauczycieli i szefa – praca metodą burzy mózgu, pytania;
  2. inteligencja emocjonalna – jaką rolę spełnia w przywództwie? Przykłady i ćwiczenia.
 8. Motywacja i motywowanie:
  1. czy motywacja i zaangażowanie to siostry bliźniacze?
  2. jak wzmacniać poczucie sprawczości w roli przywódcy i menedżera?
  3. jak motywacja wpływa na moja pracę i pracę zespołu?
  4. czy teoria F. Herzberga sprawdza się w dzisiejszych realiach? – dyskusja moderowana.
 9. Podsumowanie dwóch dni szkoleniowo-warsztatowych.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Dyrektorzy, wicedyrektorzy oraz nauczyciele, chcący nabyć lub podnieść umiejętności menedżerskie, członkowie gron pedagogicznych pracujących przy realizacji różnych projektów zespołowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

trenerki biznesu, coach-owie PCC, szkoleniowcy, certyfikowane Trenerki Points of You z praktyką zawodową. Autorki wielu projektów szkoleniowych dla firm usługowych, produkcyjnych oraz administracji publicznej, wykładowczynie akademickie. Od 7 lat obie trenerki współpracują indywidualnie z nauczycielami i dyrektorami szkół, korzystają z uznanych narzędzi coachingowych między innymi z kart emocji czy też pracy obrazem – karty Points of You. Opracowały autorskie programy, które realizowały w różnych placówkach oświatowych, np. Kreatywny nauczyciel i uczeń; Style i techniki uczenia się; Komunikacja w szkole w czasie pandemii COVID; Inteligencja emocjonalna a przywództwo - dlaczego tak trudno o dobrego nauczyciela?

zwiń
rozwiń