Specjalista ds. podatku VAT w samorządzie. Jak prawidłowo rozliczyć podatek VAT 2020 z uwzględnieniem wprowadzonych i planowanych zmian

Cele i korzyści

W trakcie zajęć w kompleksowy i praktyczny sposób omówione zostaną najnowsze zasady rozliczania podatku VAT po zmianach przepisów. Podczas szkolenia wskazane zostaną etapy rozliczeń podatku VAT, wpływ najnowszych interpretacji i stanowiska MF na zasady odliczeń podatku VAT oraz zasady dokonywania płatności i sprawdzania podatników. Dzięki udziałowi osoby uczestniczące poznają zasady opodatkowania transakcji podatkiem VAT. Poznają planowane zmiany, które pozwolą dużo wcześnie przygotować się do omawianych zagadnień. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy pozyskają wiedzę jak przygotować się do bardzo ważnych i trudnych zmian oraz ewentualnych planowanych kontroli.

zwiń
rozwiń
Program

Dzień I
1. Przepisy ustawy i rozporządzeń, jako podstawa prawna.
2. Zasady rozliczania podatku należnego w działalności gospodarczej:

a. Czynności opodatkowane, czynności zwolnione i czynności niepodlegające znaczenie.
b. Najem, dzierżawa, media w tym znaczenie umów cywilnoprawnych (wygaśnięcie, rozwiązanie, umorzenia, ulgi w trakcie pandemii) a zasady opodatkowania.
c. Obrót nieruchomościami a zasady opodatkowania w tym wadia, zaliczki.
d. Czynności nieodpłatne – kiedy obowiązek samoopodatkowania.
3. Interpretacja ogólna Nr PT1.8101.3.2019 Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z realizacją zadań publicznych w zakresie edukacji publicznej oraz pomocy społecznej, nałożonych na nie odrębnymi przepisami, czy zadania podlegają ustawie VAT:
a. Wyjaśnienie zakresu oraz sposobu stosowania interpretowanych przepisów prawa podatkowego do opisanego zagadnienia wraz z uzasadnieniem prawnym.
b. Czynności z zakresu edukacji publicznej wykonywane przez jednostki samorządu terytorialnego oraz omówienie warunków wyłączenia z opodatkowania:
• Usługi w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz dostawa towarów ściśle z tymi usługami związana w tym sprzedaż posiłków uczniom oraz pracownikom.
• Usługi w zakresie opieki i wyżywienia dzieci w przedszkolach, żłobkach.
• Organizacja obozów, kolonii przez szkołę.
• Wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji.
• Usługi zakwaterowania w bursach i internatach.
• Pomoc społeczna.
c. Czy i od kiedy stosować zakres wyłączenia?
d. Czy dokonać korekty wstecznej, a jeśli tak to od jakiego okresu?
4. Rozpoznanie momentu podatkowego zasady ogólne i szczególne rozpoznawania momentu podatkowego.
5. Faktury (terminy wystawiania, faktury obowiązkowej, faktury uproszczone, faktury do paragonów, faktury korekty, noty, elementy obowiązkowe na fakturach.

Dzień II
1. Ewidencjonowanie sprzedaży i zakupu w nowym JPK VAT od 01.10.2020 r.
a. Jeden nowy dokument – deklaracja i ewidencja.
b. Szczegółowe omówienia rejestrów, wskazanie nowych obowiązkowych i dobrowolnych danych – nowe kody GTU, procedury, oznaczenia faktur w ewidencjach.
c. Omówienie rozporządzenia, broszury informacyjnej MF, pytań i odpowiedzi MF. Na co zwrócić uwagę? – przykłady.
d. Jak korygować dane w JPK przed i po wejściu w życie przepisów? 
e. Kary porządkowe za błędy i nieprawidłowości w JPK 
2. Aktualne problemy i obowiązki stosowania MPP. 
3. Biała Lista Podatników – zasady stosowania przepisów od 01.2020 r.
4. Kasy rejestrujące, kiedy i kto powinien posiadać kasy rejestrujące (online, zwolnienia, NIP na paragonach, faktury).
5. VAT naliczony i zasady odliczeń na wprost oraz cząstkowo WSS i PP z uwzględnieniem informacji po kontroli NIK oraz Interpretacji ogólnej MF.
6. Panel dyskusyjny.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Na zajęcia zapraszamy skarbników, księgowych, kierowników jednostek, osoby, które są lub będą zobowiązane rozliczać lub brać udział w rozliczeniu podatku VAT oraz wszystkich zainteresowanych ww. tematem.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekspert w zakresie proponowanego tematu szkolenia, doradca jednostek samorządowych z zakresu rozliczania i ewidencjonowania projektów UE, wykładowca na szkoleniach służb cywilnych. Doświadczony praktyk z zakresu finansów, podatku VAT, podatku PIT, księgowania i rozliczania dotacji UE oraz podatku VAT. Od 2010 właścicielka kancelarii rachunkowo-podatkowej. Stały współpracownik FRDL.

zwiń
rozwiń