Sporządzanie planu wykorzystania zasobu nieruchomości publicznych

Cele i korzyści

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę niezbędną do sporządzania planów wykorzystania zasobu nieruchomości JST. Ponadto zostaną zapoznani z praktycznymi rozwiązaniami, które umożliwiają wykonanie tego zadania zgodnie z przepisami jednocześnie ułatwiając i odpowiednio organizując pracę. Zapoznają się też z zagadnieniami dotyczącymi zasad prawidłowego gospodarowania nieruchomościami publicznymi poprzez sporządzanie i realizację planów wykorzystania zasobów.

zwiń
rozwiń
Program

1. Co to jest plan wykorzystania zasobu i po co się go sporządza.
2. Obowiązek wójta, zarządu powiatu, zarządu województwa do sporządzenia planów wykorzystania zasobu.
3. Jak prawidłowo sporządzić plan wykorzystania zasobu.
4. Co powinien zawierać plan wykorzystania zasobu:
• Zestawienia powierzchni nieruchomości zasobu.
• Plan udostępniania nieruchomości zasobu.
• Plan dochodów osiąganych z nieruchomości zasobu.
• Plan wydatków związanych z nieruchomościami zasobu.
• Program zagospodarowania nieruchomości.
5. Ramy czasowe planu.
6. Rola prawidłowego ewidencjonowania mienia w sporządzaniu planu.
7. Zatwierdzenie planu wykorzystania zasobu.
8. Realizacja planu wykorzystania zasobu.
9. Podsumowanie.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów gmin, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich i urzędów wojewódzkich oraz jednostek organizacyjnych zajmujących się gospodarowaniem nieruchomościami jednostek samorządu terytorialnego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Z wykształcenia inżynier geodeta – wieloletni pracownik administracji samorządowej z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w dziedzinie gospodarki nieruchomościami i geodezji. Na co dzień kierująca wydziałem gospodarki nieruchomościami. Od kilku lat trenerka prowadząca szkolenia z zakresu gospodarki nieruchomościami, geodezji i postępowań administracyjnych. Przede wszystkim praktyk w przedstawianej tematyce.

zwiń
rozwiń