Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych ze szczególnym uwzględnieniem dobrych praktyk w przygotowaniu dokumentów w formie cyfrowej. Standardy WCAG 2.1. Warsztaty dla redaktorów

Cele i korzyści
 • Poznanie założeń Ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
 • Wypracowanie katalogu dobrych praktyk w perspektywie technicznego dostosowania strony BIP oraz strony internetowej urzędu do wymagań WCAG 2.1.
 • Wypracowanie katalogu dobrych praktyk w dostępności cyfrowej; wymiana doświadczeń.
 • Praca z doświadczonym trenerem.
 • Poznanie praktycznych sposobów redakcji tekstów dostępnych cyfrowo.
 • Doskonalenie umiejętności w zakresie przygotowywania tekstów dostępnych cyfrowo.
 • Poznanie narzędzi ułatwiających spełnienie wymagań WCAG 2.1.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Wprowadzenie do warsztatów: Zagadnienia organizacyjne, agenda szkolenia.
 2. Dostosowanie sposobu funkcjonowania urzędu do zapisów Ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:
  1. Pojęcia.
  2. Wyłączenia stosowania ustawy.
  3. Ocena dostępności.
  4. Minimalne wymagania.
  5. Dostęp alternatywny.
  6. Deklaracja dostępności.
  7. Żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej.
  8. Odmowa zapewnienia dostępności cyfrowej.
  9. Kary za brak dostępności.
 3. Praktyczne wdrożenie standardów WCAG 2.1:
  1. Zasady nr 1 – Postrzegalność:
   1. odpowiedni dobór typu i wielkości czcionki, czcionki szeryfowe oraz bezszeryfowe,
   2. wyróżnienie treści,
   3. bloki tekstu (akapity, kolumny, formatowanie),
   4. poprawny współczynnik kontrastu między tłem a tekstem oraz poprawny współczynnik kontrastu elementów graficznych (tabele, wykresy, ikony),
   5. daltonizm a tekstura wykresów (prawidłowy współczynnik kontrastu elementów grafów, wykresów, diagramów),
   6. podstawy przygotowania elementów multimedialnych, dobre praktyki w dodawaniu alternatywy tekstowej,
   7. transkrypcja, napisy, audiodeskrypcja,
   8. tworzenie alternatywy do treści multimedialnej (audio/wideo).
  2. Zasada nr 2 – Funkcjonalność:
   1. Poprawna i intuicyjna nawigacja:
    1. wprowadzenie do wytycznych i kryteriów sukcesu,
    2. nagłówki (logiczna nawigacja, poprawna hierarchia nagłówków),
    3. listy numerowane i listy punktowane,
    4. hiperłącza/linki,
    5. współczynnik kontrastu linków względem tła i tekstu.
  3. Zasada nr 3 – Zrozumiałość:
   1. Zrozumiałość treści tekstowej:
    1. deklaracja języka (język części),
    2. formularze (poprawny mechanizm informacji o błędach),
    3. narzędzia Logios i Jasnopis;
    4. przykłady praktyczne tekstu uproszczonego i prostego,
    5. skrótowce, akronimy, dane liczbowe (daty/numery telefonów).
   2. Zrozumiałość i czytelność treści w dokumentach cyfrowych:
    1. prawidłowe stosowanie stylów,
    2. akapity,
    3. elementy pływające,
    4. okno nawigacji i okno zaznaczenia,
    5. zakładki,
    6. listy numerowane i punktowane,
    7. zrozumiałe linki (etykiety ekranowe),
    8. sprawdzenie dostępności cyfrowej dokumentu,
    9. poprawny zapis dokumentów oraz inwertowanie do pliku PDF,
    10. narzędzia do walidacji dokumentów w formacie PDF.
 4. Praktyczne narzędzia:
  1. Generator deklaracji dostępności.
  2. Templatki stron dostępnych cyfrowo.
  3. Narzędzia do audytu dostępności stron internetowych.
  4. Narzędzia do audytu dokumentów w formatach doc. oraz PDF.
  5. Narzędzia do audytu kontrastu.
  6. Narzędzia do audytu treści łatwych do czytania.
zwiń
rozwiń
Adresaci

kierownictwo oraz pracownicy jednostek samorządowych i służby cywilnej mający bezpośredni wpływ na kształtowanie polityki urzędu w perspektywie dostępności cyfrowej; redaktorzy tekstów publikowanych w BIP oraz na stronach internetowych; osoby pragnące doskonalić swoje umiejętności w zakresie przygotowywania dokumentów dostępnych cyfrowo.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Trener i doradca, HR Business Partner, właściciel firmy szkoleniowej. Posiada 12-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń. Ponad 9000 godzin spędzonych w salach szkoleniowych. Nauczyciel akademicki. Autor kilkunastu systemów ocen pracowniczych. W pracy dydaktycznej wykorzystuje głównie metody warsztatowe i studia przypadków. Od 10 lat zajmuje się projektowaniem wrażeń klientów. Jest przekonany, że każdą wiedzę można przekazać w sposób przystępny i zrozumiały. Prowadzi szkolenia m.in. z następujących obszarów: obsługa klienta, język urzędowy, zarządzanie zespołem, zarządzanie relacjami, świadome przywództwo, motywowanie pracowników, systemy ocen pracowniczych, savoir-vivre i protokół dyplomatyczny, komunikacja wewnętrzna, coaching i mentoring, radzenie sobie ze stresem i syndromem wypalenia zawodowego, zarządzanie czasem, przedsiębiorczość akademicka.

zwiń
rozwiń