Zamówienia publiczne poniżej 50.000 złotych oraz zamówienia bagatelne od 2021 roku

Cele i korzyści

Omówienie zasad udzielania zamówień do 130 000 zł zgodnie z Nową Ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz obowiązkowych zmian w regulaminie wewnętrznym jednostki.
Przedstawienie zasad wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem konkurencyjności i równego traktowania wykonawców.
Przedstawienie zakresu zmian regulaminu zamówień publicznych do kwoty 30 tys. euro na regulamin zamówień do 130 000 zł.
Wymierną korzyścią będzie poznanie najczęściej występujących naruszeń przepisów prawa w zakresie zamówień publicznych w kontekście przeprowadzonych kontroli.
Uczestnicy w ramach materiałów szkoleniowych otrzymają zbiór wzorów dokumentów – w tym przykład nowego regulaminu udzielania zamówień publicznych do 130 000 zł.

zwiń
rozwiń
Program

I. Omówienie regulacji prawnych związanych z zamówieniami publicznymi do kwoty 130 000 zł oraz zamówieniami bagatelnymi, które zostaną wprowadzone Nową Ustawą prawo zamówień publicznych; nowa „definicja” zamówień bagatelnych.
II. Omówienie zmian w zamówieniach publicznych do 30 tys. euro, wynikających z nowej ustawy Prawo zamówień publicznych.
III. Co i w jaki sposób należy uaktualnić w wewnętrznym regulaminie udzielania zamówień publicznych?
IV. Szacowanie wartości zamówienia publicznego do 130 000 złotych:

1. planowanie zamówień publicznych,
2. prawidłowe ustalenie szacunkowej wartości zamówienia
3. wartość zamówienia na roboty budowlane,
4. szacowanie wartości zamówienia w zakresie wydatków z budżetu jednostki a wydatków z budżetu projektów dofinansowanych ze środków UE,
5. ustalanie wartości zamówień nieplanowanych.
V. Procedury udzielania zamówień publicznych:
1. omówienie przykładu regulaminu udzielania zamówień publicznych do kwoty 130 000 zł,
2. zamówienia do 50.000 zł – przykładowe regulacje udzielania zamówień publicznych do 50.000 zł – negocjacje, rozeznanie cenowe, rozeznanie rynku, zapytanie cenowe, dokumentowanie postępowania,
3. zamówienia bagatelne – procedura udzielania zamówień bagatelnych, obowiązek publikacji ogłoszeń o zamówieniu bagatelnym, dokumentowanie postępowania oraz sprawozdawczość,
4. formy przesyłania ofert Wykonawców oraz komunikacja Zamawiający – Wykonawca w świetle zwiększającej się elektronizacji zamówień,
5. umowy w zamówieniach bagatelnych i zamówieniach o mniejszej wartości – obowiązkowe elementy oraz dopuszczalne i wymagane przesłanki zmiany umowy.
VI. Ewidencjonowanie zamówień publicznych. Rejestr zamówień jako przydatne narzędzie usprawniające proces udzielania zamówień publicznych i ułatwiające sporządzenie obowiązkowego rocznego sprawozdania z udzielonych tzw. „małych” zamówień publicznych.
VII. Kontrola tzw. „małych” zamówień.
VII. Dyskusja i odpowiedzi na pytania.

zwiń
rozwiń
Adresaci

pracownicy jednostek sektora finansów publicznych realizujący procedury zamówień publicznych do 30 tys. euro, kierownicy jednostek, kontrolerzy i osoby nadzorujące „małe” zamówienia publiczne, jak również podmioty prywatne odpowiadające za potrzeby zakupowe jednostek budżetowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

od 16 lat związany z administracją publiczną – obecnie pracownik jednostki kontrolującej zamówienia publiczne oraz doradca w firmach i JST; od 14 lat trener, ekspert, doradca i konsultant zamówień publicznych specjalizujący się w tematyce zamówień publicznych, kontroli administracyjnej projektów oraz funduszy unijnych. Wieloletni praktyk w przygotowaniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz kontroli w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych i zamówień współfinansowanych ze środków UE zgodnie z ustawą PZP i Wytycznymi. Ukończył Studia Podyplomowe - Prawo zamówień publicznych oraz szereg kursów i szkoleń specjalistycznych z zakresu problematyki zamówień publicznych, funduszy UE oraz realizacji i kontroli projektów z dofinansowaniem UE.

zwiń
rozwiń