Zmiany w ustawach o dowodach osobistych, ewidencji ludności i USC. Praktyczne stosowanie przepisów

Cele i korzyści
  • Przedstawienie zmian przepisów o dowodach osobistych, ewidencji ludności, Prawa aktów stanu cywilnego w kontekście praktycznego stosowania prawa.
  • Omówienie problematyki prowadzenia postępowań administracyjnych w czasie epidemii, przedstawienie zagadnień dotyczących meldunków w odniesieniu do Brexitu.
  • Zdobycie porad i wskazówek od praktyka, w celu prawidłowego wykonywania zadań, uniknięcia nieprawidłowości w bieżącej pracy i w przypadku kontroli.
  • Poznanie aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego w zakresie problematyki szkolenia.
  • Uzyskanie praktycznych i  obszernych materiałów szkoleniowych!!!
zwiń
rozwiń
Program


1.Rejestr Danych Kontaktowych.
2.Zmiana przepisów:

•zmiana ustawy o dowodach osobistych i rozporządzeń,
•zmiana ustawy o ewidencji ludności i rozporządzeń,
•zmiana ustawy Pasc i rozporządzeń,
•zmiana ustawy o opłacie skarbowej.
3.Prowadzenie postępowań administracyjnych w czasie epidemii.
4.Brexit a meldunki.
5.Aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego.
6.Pytania, problemy.

zwiń
rozwiń
Adresaci

pracownicy gmin/miast realizujący zadania zlecone z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, kierownicy i zastępcy kierowników urzędów stanu cywilnego, wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Praktyk, doświadczony trener, od 15 lat zajmuje się nadzorem nad realizacją przez gminy zadań z zakresu spraw obywatelskich. Prowadziła wiele szkoleń z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i USC, wysoko oceniany wykładowca.

zwiń
rozwiń