Dokumenty w postępowaniu kontrolnym. Prezentacja i omówienie dokumentów wytwarzanych na każdym etapie postępowania kontrolnego

Miejsce
Katowice
Termin
27 września 2022
Czas trwania
10:00 - 15:00
Cena
450 zł
Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy Państwa na zajęcia, w ramach których omówimy zakres przygotowywanych dokumentów w zakresie prowadzonej kontroli. W trakcie zajęć będą mieli Państwo możliwość omówienia najtrudniejszych zagadnień w tym zakresie  z osobą prowadzącą kontrole w instytucjach publicznych i na tej podstawie wymiany doświadczeń w zakresie przygotowywania całego procesu kontroli.
Specjalizujemy się w szkoleniach prowadzonych przez doświadczonych praktyków, interaktywnych, ciekawych i przydatnych. Szkolimy jednostki samorządu terytorialnego od ponad trzydziestu lat. Nasi Klienci cenią nas nie tylko za przekazaną wiedzę, ale również zdobyte umiejętności niezbędne w praktyce urzędniczej.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Zdobycie lub/i poszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu tworzenia dokumentacji w postępowaniu kontrolnym.
  • Poszerzenie praktycznych umiejętności z zakresu opracowywania dokumentacji pokontrolnej.
  • Ugruntowanie i uzupełnienie wiedzy dotyczącej zasad i sposobów dokumentowania procesu kontrolnego.
zwiń
rozwiń
Program

1. Etapy postępowania kontrolnego.
2. Prezentacja i omówienie dokumentów wytwarzanych na każdym z etapów postępowania kontrolnego:
a) Program kontroli,
b) Upoważnienia do przeprowadzenia kontroli,
c) Oświadczenia o braku lub istnieniu podstaw do przeprowadzenia kontroli,
d) Dokumentacja w zakresie kontroli doraźnych,
e) Dowody kontroli,
f) Dokumentowanie czynności kontrolnych (protokoły, notatki służbowe),
g) Protokół pokontrolny/projekt wystąpienia pokontrolnego,
h) Wystąpienie pokontrolne,
i) Pisma dotyczące uwzględnienia lub oddalenia wniesionych zastrzeżeń,
j) Zawiadomienia do innych organów (rzecznik dyscypliny finansów publicznych, prokuratura, urząd skarbowy).
3. Zasady prowadzenia akt kontroli.
4. Standardy sprawozdawcze w kontroli.
5. Monitorowanie realizacji zaleceń pokontrolnych.
6. Podsumowanie zajęć oraz odpowiedzi na pytania uczestników.

 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie adresowane jest do osób wykonujących zadania z zakresu kontroli wewnętrznej w urzędach samorządowych oraz jednostkach im podległych; kadry zarządzającej urzędów i jednostek; osób zarządzających lub koordynujących zadania z zakresu kontroli wewnętrznej w urzędach lub jednostkach; kontrolerów wewnętrznych; pracowników realizujący zadania kontrolne z zakresu nadzoru nad jednostkami podległymi; pracowników zobowiązanych do kontroli i rozliczania dotacji udzielanych m. in. w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Długoletni pracownik samorządowy. Aktywny kontroler wewnętrzny. Długoletni praktyk w zakresie zarządzania. Praktyk w zakresie tworzenia regulaminów oceny pracowników.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
FRDL OKST Katowice

Katowice, ul. Moniuszki 7

Koordynatorzy
Marlena Moliszewska-Gumulak
Katarzyna Nowak
koordynator działu sprzedaży
tel. 32 206 98 43 wew. 28
katarzyna.nowak@okst.pl
Informacje dodatkowe

Szkolenie będziemy realizowali w formie stacjonarnej. Miejsce: Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki, ul. Moniuszki 7, 40-005 Katowice, III piętro.

Cena: 450 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl do 22 września 2022 r.