Sprawozdanie z prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostce. Przygotowanie i prezentacja danych

Miejsce
Internet
Termin
20 stycznia 2022
Czas trwania
09:30 - 13:30
Cena
339 zł

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie audyt wewnętrzny i związana z nim sprawozdawczość.

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy Państwa na szkolenie, które przygotuje Państwa do prawidłowego sporządzenia sprawozdania z audytu za rok poprzedni w odniesieniu do rocznego planu audytu. Omówimy elementy sprawozdania, jakie informacje powinny znaleźć się w sprawozdaniu i w jaki sposób można zaprezentować dane, tak aby były atrakcyjne w odbiorze. Podpowiemy jak przeprowadzić cenę wewnętrzną i zewnętrzną audytu.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Przekazanie Uczestnikom aktualnej informacji i wiedzy niezbędnej do prawidłowego sporządzenia, do końca stycznia każdego roku za rok poprzedni, sprawozdania z audytu w odniesieniu do rocznego planu audytu. Szczególny nacisk zostanie położony na omówienie zagadnień związanych z analizą czynności audytowych wykonywanych w trakcie roku kalendarzowego i jego odniesieniem do planu audytu. Praca audytora to nie tylko wykonanie zadań zapewniających, ale też inne czynności, które powinny zostać uwidocznione w rocznym sprawozdaniu z audytu.

zwiń
rozwiń
Program
 1. Audyt wewnętrzny to niezależny instrument wspomagający skuteczność zarządzania jednostką;
 2. Sprawozdanie z wykonania planu audytu za rok poprzedni -minimalne wymagania/odniesienie do rocznego planu audytu;
 3. Elementy sprawozdania:
  1. informacja o wykonanych zadaniach audytowych;
  2. informacja o monitorowaniu realizacji zaleceń;
  3. informacja o czynnościach sprawdzających;
  4. inne istotne informacje związane z funkcjonowaniem audytu wewnętrznego w jednostce w roku poprzednim;
  5. informacja o przeprowadzeniu oceny wewnętrznej i zewnętrznej audytu wewnętrznego.
 4. Zadania audytowe – zadania zapewniające i czynności doradcze;
 5. Co to jest monitorowanie realizacji zaleceń – omówienie na przykładach
 6. Notatka z czynności sprawdzających – elementy niezbędne dokumentu,
 7. Istotne informacje związane z funkcjonowaniem audytu w jednostce- o jakie dane i informacje chodzi?
 8. Ocena wewnętrzna audytu – jak ją przeprowadzić i jakie informacje zamieścić w sprawozdaniu?
 9. Ocena zewnętrzna audytu – jakie są możliwości jej przeprowadzenia i czy jest obowiązkowa – co mówią standardy, jakie informacje należy zapisać w sprawozdaniu
 10. Korzystanie przez audytora wewnętrznego z klauzuli „zadanie audytowe zostało przeprowadzone zgodnie z międzynarodowymi standardami audytu wewnętrznego” – kiedy jest dozwolone.
 11. Podsumowanie szkolenia.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Audytorzy wewnętrzni zatrudnieni w jednostkach sektora finansów publicznych albo wykonujący czynności na umowę zlecenia; Asystenci audytu i pracownicy ds. audytu wewnętrznego zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych JSFP w szczególności w urzędach gminy, starostwach, ośrodkach pomocy społecznej, urzędach pracy, jednostkach ochrony zdrowia; Wszystkie osoby zainteresowane zdobyciem wiedzy na temat sporządzania planu audytu i sprawozdania z jego wykonania.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, trener, doradca, pracownik samorządowy od 1998 roku, w latach 2004-2006 arbiter z listy Prezesa UZP, audytor systemu finansów publicznych. Doświadczony audytor - praktyk, który przeprowadził liczne audyty zewnętrzne z zakresu działalności jednostek sektora finansów publicznych w tym w obszarze zamówień publicznych, finansów publicznych, projektów współfinansowanych ze środków UE.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia w formule on-line realizowane na żywo za pomocą platformy, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Koordynatorzy
Elżbieta Silny
Koordynator ds. Szkoleń i Forów
tel. 725 302 313
elsilny@frdl.szczecin.pl
Informacje dodatkowe

Cena: 339 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl
do 14 stycznia 2022 r.