Wykonywanie praw i obowiązków spadkobiercy przez gminy, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za długi spadkowe i księgowania masy spadkowej oraz weryfikowania zawiadomień przesyłanych przez banki na podstawie art. 111c Prawa bankowego

Miejsce
Internet
Termin
17 czerwca 2021
Czas trwania
10:00 - 14:00
Cena
295 zł

Zapraszamy Państwa na szkolenie dotyczące zadań gminy związanych z dziedziczeniem przez nią, w przypadku gdy staje się ona spadkobiercą.

Ważne informacje o szkoleniu

Gminy, zgodnie z Kodeksem cywilnym, są spadkobiercami ustawowymi w przypadku, gdy spadkodawca nie sporządził testamentu i nie ma krewnych powołanych do dziedziczenia z ustawy, albo spadkobiercy spadek odrzucili. Z reguły w takich przypadkach w masie spadkowej pojawiają się długi, które gminy muszą rozliczać. Od kilku lat obowiązuje art. 111c Prawa bankowego, na podstawie którego banki mają obowiązek informowania gmin o tzw. „martwych kontach”. Powoduje to konieczność prowadzenia postępowań weryfikujących, czy gmina faktycznie jest powołana do dziedziczenia. Na szkoleniu uczestnicy zdobędą wiedzę niezbędną do prawidłowego prowadzenia takich postępowań.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • zdobycie wiedzy niezbędnej do prawidłowego zweryfikowania sprawy pod kątem dziedziczenia po danej osobie przez gminę;
 • uzyskanie informacji, jak prawidłowo ustalać majątek spadkowy (aktywa i pasywa) i występować o sporządzenie spisu inwentarza spadku;
 • nabycie wiedzy na temat weryfikacji i negocjacji ewentualnej spłaty długów spadkowych oraz właściwego księgowania masy spadkowej w księgach rachunkowych gminy.
zwiń
rozwiń
Program

1. Dziedziczenie ustawowe przez gminy.

 1. Dziedziczenie ogólnie.
 2. Przyjęcie spadku wprost, z dobrodziejstwem inwentarza albo odrzucenie spadku.
   

2. Sporządzenie spisu inwentarza spadku.

 1. Cel sporządzenia spisu inwentarza.
 2. Przygotowanie wniosku o spis inwentarza.
 3. Poszukiwania masy spadkowej.
   

3. Właściwe ujęcie w ewidencji księgowej odziedziczonej przez gminę masy spadkowej.

 1. Prowadzenie ewidencji księgowej w sposób umożliwiający zidentyfikowanie dochodów i wydatków gminy związanych z postępowaniami spadkowymi.
 2. Wyodrębnienie kont po stronie przychodów i wydatków z tytułu dziedziczenia.
 3. Księgowanie aktywów i pasywów na podstawie danych ze spisu inwentarza.
 4. Przeksięgowywanie zweryfikowanych zobowiązań z tytułu długów spadkowych.
   
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów gmin zajmujący się sprawami spadkowymi, księgowaniem przychodów i wydatków gminy oraz kontrolą wewnętrzną.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletni pracownik administracji samorządowej na kierowniczym stanowisku w urzędzie gminy, praktyk w prezentowanej dziedzinie.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia organizowane w formule on-line

Koordynatorzy
Magdalena Stawiarska
Informacje dodatkowe

Cena regularna: 295 zł netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.mistia.org.pl lub mailem na adres szkolenia@mistia.org.pl do 14 czerwca 2021 r.