Umowa zlecenia, umowa o dzieło, kontrakt menadżerski po zmianach w 2022 r., zajęcia praktyczne

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy na stacjonarne zajęcia, na których kompleksowo omówimy kwestie związane z zawieraniem i funkcjonowaniem umów zlecenia, umów o dzieło, kontraktu menadżerskiego. Zaprezentujemy zmiany przepisów w zakresie rozliczania składek ZUS. Przedstawimy nowe regulacje obowiązujące w 2022 r. Skupimy się na praktycznych aspektach funkcjonowania umów zlecenia, umów o dzieło, kontraktów menadżerskich, tak aby, jak najlepiej rozwiązać trudności występujące w Państwa pracy.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z zawieraniem i funkcjonowaniem umów zlecenia, umów o dzieło, kontraktu menadżerskiego.
• Omówienie zmian przepisów w zakresie rozliczania składek ZUS.
• Poznanie nowych regulacji obowiązujących w 2022 r. 
• Uzyskanie informacji na temat praktycznych aspektów funkcjonowania umów zlecenia, umów o dzieło, kontraktów menadżerskich.
 

zwiń
rozwiń
Program

1. Uregulowania tzw. tarczy dotyczące umów cywilnoprawnych:
• Obowiązek zgłaszania wszystkich zawartych umów o dzieło do ZUS;
• Przesyłanie ewidencji miesięcznych o zawartych umowach o dzieło;
• Wzór zgłoszenia;
• Wzór miesięcznych rejestrów;
• Pojęcie umowy o dzieło a umowy zlecenia;
• Wejście w życie przepisów – od kiedy jest obowiązek?
• Problemy praktyczne związane z funkcjonowaniem nowych uregulowań.
2. Przepisy mające wpływ na rozliczenia umów cywilnoprawnych:
• RODO a dane osobowe osób na umowach cywilnoprawnych;
• Przetwarzanie danych Zleceniodawcy przez Zleceniobiorcę i odwrotnie – jakie dokumenty?
• Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) a osoby na umowach cywilnoprawnych – liczenie limitu i problemy praktyczne z tym związane;
• Objęcie osób na umowach cywilnoprawnych PPK – kiedy i na jakich zasadach;
• Zmiana umowy cywilnoprawnej na działalność gospodarczą jako schemat podatkowy;
• Rozliczanie umów zlecenia i umów o dzieło z osobami do 26 roku życia.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracowników działów kadr i płac, działów księgowości, kadra zarządzająca.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doradca podatkowy, prawnik, absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 14 letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno-podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: „Dokumentacja VAT", „Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych” - wydanie: 2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Szkolenie będziemy realizowali w formie stacjonarnej w siedzibie Ośrodka, ul. Moniuszki 7; Katowice, III piętro.

Cena: 449 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl do 20 maja 2022 r.