Zatrudnienie cudzoziemców po zmianach w 2022 roku z uwzględnieniem zatrudnienia obywateli Ukrainy

Miejsce
Internet
Termin
17 maja 2022
Czas trwania
09:30 - 13:30
Cena
349 zł

Zapraszamy Państwa na szkolenie, które pozwoli Państwu eliminować najczęściej występujące nieprawidłowości w procedurze zatrudniania cudzoziemców, w szczególności w kontekście zatrudniania obywateli Ukrainy.

Ważne informacje o szkoleniu

Rok 2022 niewątpliwie obfituje w zmiany w prawie dotyczące zatrudniania cudzoziemców. Do tej pory, największe zmiany wynikają z reakcji władz Polski na napływ obywateli Ukrainy uciekających stamtąd przed działaniami wojennymi oraz wcześniejszą nowelizacją przepisów z 29 stycznia 2022 r. Bezprecedensowa sytuacja w której znalazła się cała Europa doprowadziła do zastosowania niespotykanych wcześniej rozwiązań, będących reakcją na szybki napływ dużej liczby mieszkańców Ukrainy. Po raz pierwszy zastosowano procedurę ogólnounijnej ochrony tymczasowej i uchwalono specjalną ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy, która ma doprecyzować zasady korzystania z ochrony czasowej. M.in. przyznano obywatelom Ukrainy i ich małżonkom prawo do pobytu w Polsce przez 18 miesięcy wraz z prawem do pracy, prawo do różnorakich świadczeń i opieki zdrowotnej. Nowe przepisy, pomimo ogólnego założenia minimalizacji obciążeń administracyjnych, generują jednak kolejne problemy i niejasności, które wymagają interpretacji i doprecyzowania.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Dostarczenie najnowszych, najbardziej aktualnych informacji w szczególności dotyczących obywateli z Ukrainy, pozwalających zapoznać się oraz zrozumieć najnowsze i najbardziej problematyczne elementy systemu polskiego prawa imigracyjnego.
  • Omówiona będzie również duża nowelizacja przepisów prawa imigracyjnego, która weszła w życie 29 stycznia 2022 r. Duże zmiany dotknęły procedurę oświadczeniową, uzyskiwania zezwoleń na pobyt czasowy jak również pojawiły się nowe możliwości w zakresie modyfikacji warunków pracy cudzoziemców. Pracodawcy otrzymali możliwość „przejmowania” pracowników posiadających zezwolenia na pobyt i pracę w innych firmach.
  • Nacisk położony jest na analizę poszczególnych elementów systemu prawa imigracyjnego w taki sposób, aby po odbyciu szkolenia uczestnicy dysponowali narzędziami pozwalającymi im prawidłowo oceniać możliwość legalnego zatrudnienia cudzoziemców w różnych sytuacjach spotykanych w praktyce.
zwiń
rozwiń
Program

1. Specustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy:
a. Kto może korzystać z nowych rozwiązań?
b. Czy obejmują one każdego obywatela Ukrainy?
c. Co jeżeli ktoś dostał się do Polski tranzytem przez inne państwo członkowskie UE?
d. NOWA PROCEDURA Jak działa legalizacja pracy osób objętych ochroną czasową?
e. Co jeżeli ktoś znalazł się w Polsce bez żadnych dokumentów albo są one niepełne?
f. Nowe zezwolenia na pobyt czasowy.
2. Rewolucyjna nowelizacja z dnia 29 stycznia 2022 r.:
a. Jakie usprawnienia są rozważane? 
b. Czy mają one szansę na realną poprawę sprawności prowadzenia postępowań? 
c. Nowe ułatwienia dla cudzoziemców – możliwość zmiany zezwoleń na pobyt i pracę.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy działów kadrowych i płacowych w JST, urzędów pracy, a także pracownicy przedsiębiorstw, właściciele biur rachunkowych i ich pracownicy.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik w kancelarii z zakresu prawa pracy i problematyki zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Zajmuje się projektami doradczymi i szkoleniowymi związanymi z zatrudnieniem i świadczeniem usług w krajach niemieckojęzycznych, w związku z posiadaniem przeszkolenia z zakresu prawa niemieckiego oraz zaawansowaną znajomością języka niemieckiego. Specjalizuje się w kwestiach związanych z doradztwem w sprawach obejmujących indywidualne prawo pracy, delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług oraz zatrudnianiem cudzoziemców. Jest współautorem publikacji książkowej pt. „Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce”, a także „Komentarza do wybranych zmian w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych”. Doradza w języku polskim, angielskim oraz niemieckim.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia w formule on-line realizowane na żywo za pomocą platformy, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Koordynatorzy
Milena Dudek
Koordynator ds. szkoleń
tel. 713724121
milena.dudek@okst.pl
Anna Rawza
asystent koordynatora ds. szkoleń
tel. 32 253 84 09 wew. 33
anna.rawza@okst.pl
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl do 12 maja 2022 r.