• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Imprezy w pasie drogi publicznej - procedury, teoria i praktyka. Zmiany w organizacji ruchu, zajęcie pasa drogowego i zezwolenie na wykorzystanie dróg w sposób szczególny

W przypadku zgłoszenia do 10 listopada cena wynosi 430 PLN.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie organizacja imprez masowych w pasie drogowym. Zajęcia dedykowane są przede wszystkim pracownikom zarządców dróg, a także wydziałów promocji oraz zarządzania kryzysowego.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas proponowanego szkolenia zostanie wskazany praktyczny sposób rozwiązywania problemów związanych z uzgadnianiem projektów organizacji ruchu oraz znaczenia uznaniowości (uznanie administracyjne) organu zarządzającego ruchem przy planowaniu różnych imprez w pasie drogi publicznej. W trakcie zajęć prowadzący omawia specyfikę projektów czasowej organizacji ruchu i szczegółowe rozwiązania projektowe w zależności od charakterystyki planowanej imprezy opierając się na przykładach praktycznych. Wspólnie z grupą rozwiązuje rzeczywiste/symulowane przypadki na podstawie dokonywanych czasowych zajęć pasa drogowego i decyzji organu zarządzającego ruchem na drodze na odbycie imprezy. Na szkoleniu uczestnicy poznają uwarunkowania procedury administracyjnej związanej z zezwoleniem na wykorzystanie dróg w sposób szczególny.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Zrozumienie procedur zmiany czasowej organizacji ruchu.
 • Wskazanie podstaw zmiany czasowej organizacji ruchu.
 • Celowość zmian w organizacji ruchu i poznanie specyfiki różnych imprez: biegów, imprez rowerowych, wystaw w pasie drogi publicznej, planów filmowych, koncertów, zawodów sportowych, rajdów, wyścigów, przewozu osób kolejką turystyczną i innych.
 • Omówienie zakresu współpracy organów administracji publicznej z innymi podmiotami.
 • Zapoznanie uczestników z niezbędnymi dokumentami w celu uzyskania decyzji zarządcy drogi publicznej na zajęcie pasa drogowego (art. 40 ust. 1 ustawy o drogach publicznych).
 • Zapoznanie uczestników z niezbędnymi dokumentami w celu uzyskania decyzji organu zarządzającego ruchem na drodze na wykorzystanie dróg w sposób szczególny (art. 65 - 65j ustawy Prawo o ruchu drogowym).
 • Poznanie uwarunkowań procedury administracyjnej związanej z zajęciem pasa drogowego.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Wprowadzenie do zarządzania ruchem na drogach i organizacji ruchu drogowego.
 2. Granice zarządzania ruchem na drogach.
 3. Wzajemny stosunek zakresowy ustawowych pojęć „zarządzania drogą” i „zarządzania ruchem na drodze”.
 4. Decyzja zarządcy drogi publicznej na zajęcie pasa drogowego – elementy składowe, funkcja, warunki wnioskowania (art. 40 ust. 1 ustawy o drogach publicznych).
 5. Decyzja organu zarządzającego ruchem na drodze na wykorzystanie dróg w sposób szczególny (art. 65 - 65j ustawy Prawo o ruchu drogowym).
 6. Projekty czasowej organizacji ruchu w systemie zarządzania ruchem na drogach.
  1. Charakterystyka specyfiki projektów czasowej organizacji ruchu – elementy składowe, omówienie istotnych elementów:
  • imprezy masowe,
  • biegi uliczne,
  • imprezy rowerowe,
  • wystawy w pasie drogi publicznej,
  • plany filmowe,
  • koncerty,
  • zawody sportowe, rajdy, wyścigi,
  • przewóz osób kolejką turystyczną,
  • studio telewizyjne w pasie drogi publicznej,
  • inne imprezy.
 1. Wymagania formalne dla projektu czasowej organizacji ruchu.
 2. Kwalifikacja prawna projektów czasowej organizacji ruchu.

Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy organów administracji publicznej – zarządcy dróg nadzorujący przebieg imprez/wydający decyzje, organy zarządzające ruchem na drodze, projektanci organizacji ruchu, inżynierowie ruchu drogowego, organizatorzy imprez w pasie drogi publicznej, wnioskodawcy zmian w czasowej organizacji ruchu, inwestorzy realizujący roboty w pasie drogi publicznej, organizatorzy wystaw w pasie drogi publicznej, organizatorzy zawodów sportowych, rajdów, wyścigów, przewozu osób kolejką turystyczną, telewizje publiczne, telewizje komercyjne, organizatorzy koncertów, pełnomocnicy występujący w sprawach o zajęcie pasa drogowego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk prawnych, radca prawny, inżynier ruchu drogowego. Specjalizuje się w tematyce bezpieczeństwa ruchu drogowego, organizacji ruchu drogowego, prawie inwestycji drogowych, prawie i postępowaniu administracyjnym. Autor opinii prawnych dla zarządców dróg wewnętrznych, zarządców dróg publicznych oraz organów zarządzających ruchem na drogach dotyczących prawidłowości zatwierdzania organizacji ruchu drogowego, opiniowania organizacji ruchu drogowego, kontroli prawidłowości wprowadzania organizacji ruchu oraz zgodności organizacji ruchu z obowiązującymi przepisami. Autor opinii prawnych dotyczących realizacji procesu inwestycyjnego w drogownictwie. Pełnomocnik w sprawach o wydanie decyzji lokalizacyjnych i decyzji na zajęcie pasa drogowego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 480 PLN netto/os. W przypadku zgłoszenia do 10 listopada cena wynosi 430 PLN. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 27 listopada 2023 r.