Organizacja ruchu drogowego dla zaawansowanych. Wprowadzanie do organizacji ruchu,. Nadzór w zarządzaniu ruchem, zatwierdzanie organizacji ruchu

UWAGA! Od uczestników szkolenia oczekuje się posiadania podstawowej wiedzy na temat projektów organizacji ruchu. Niezbędna jest także podstawowa wiedza na temat opiniowania, nadzoru i zatwierdzania projektów organizacji ruchu.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, na którym prowadzący w kompleksowy sposób omówi najważniejsze i problematyczne kwestie związane z organizacją ruchu drogowego. Zaprezentowane zostaną problemy i kontrowersje wynikające z nieścisłości przepisów regulujących zasady projektowania czasowej organizacji ruchu. W trakcie szkolenia wykładowca opiera się na przykładach z praktyki, rozwiązuje symulowane przypadki oraz wspólnie z grupą rozwiązuje rzeczywiste problemy na podstawie konkretnych sytuacji dotyczących projektów stałej, zmiennej i czasowej organizacji ruchu dokonując analizy przykładowych schematów działań dla projektantów organizacji ruchu, zarządcy drogi, Policji i organu zarządzającego ruchem na drodze.  Uczestnikom udostępnione zostaną wzory pism i dokumentów do realizacji zadań z zakresu zarządzania ruchem na drogach i organizacji ruchu drogowego.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Zrozumienie zasad wprowadzania stałej i czasowej organizacji ruchu.
 • Poznanie niuansów prawnych i projektowych w kontekście zadań praktycznych i realizacyjnych.
 • Opanowanie zagadnień zatwierdzania organizacji ruchu w kontekście sporządzania organizacji ruchu,
 • Umiejętność oceny projekt organizacji ruchu w kontekście projektu budowlanego,
 • Umiejętność prawidłowego wydawania opinii do geometrii przez organy zarządzające ruchem na drogach,
 • Zrozumienie zasad zatwierdzania organizacji ruchu na drogach wewnętrznych – zagadnienia zaawansowane,
 • Rozumienie pojęć terminu na wprowadzenie organizacji ruchu i rzeczywistego terminu wprowadzenia organizacji ruchu.
 • Umiejętność rekcji w przypadku gwałtownych i nieplanowanych zmian w organizacji ruchu drogowego – analiza najczęstszych przypadków,
zwiń
rozwiń
Program

DZIEŃ 1 – Wprowadzanie organizacji ruchu – prawo, teoria i praktyka

1. „Zatwierdzenie” projektu organizacji ruchu a „wprowadzenie” projektu organizacji ruchu na drodze.
2. Wprowadzenie organizacji ruchu jako element składowy procedury zmiany organizacji ruchu.
3. Legalność znaków drogowych, sygnałów drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
 w kontekście skutecznego wprowadzenia organizacji ruchu.  Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy.
4. Pojęcie „jednostki wprowadzającej organizację ruchu”:

 1. „jednostka wprowadzająca” stałą organizację ruchu,
 2. „jednostka wprowadzająca” czasową organizację ruchu,
 3. „jednostka wprowadzająca” uproszczoną organizację ruchu,
 4. „jednostka wprowadzająca” zmienną organizację ruchu.

5. Terminy wprowadzenia organizacji ruchu.
6. Termin wprowadzenia organizacji ruchu a termin ważności zatwierdzonej organizacji ruchu.
7. Określanie terminu ważności zatwierdzonej organizacji ruchu przez organ zarządzający ruchem na drodze.

Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy.

zwiń
rozwiń
Adresaci
 • Pracownicy organów administracji publicznej – zarządcy dróg, organy zarządzające ruchem na drodze, organy sprawujące nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach,
 • projektanci organizacji ruchu,
 • inżynierowie ruchu drogowego,
 • organizatorzy imprez w pasie drogi publicznej,
 • Koncesjonariusze płatnych odcinków autostrad, 
 • inwestorzy realizujący roboty w pasie drogi publicznej,
 • pracownicy policji (komendy wojewódzkie, powiatowe, miejskie policji - wydziały ruchu drogowego,
 • inwestorzy inwestycji drogowych, inwestorzy inwestycji niedrogowych ingerujących w geometrię drogi publicznej.
zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk prawnych, radca prawny, inżynier ruchu drogowego. Specjalizuje się w tematyce bezpieczeństwa ruchu drogowego, organizacji ruchu drogowego, prawie inwestycji drogowych, prawie i postępowaniu administracyjnym. Autor opinii prawnych dla zarządców dróg wewnętrznych, zarządców dróg publicznych oraz organów zarządzających ruchem na drogach dotyczących prawidłowości zatwierdzania organizacji ruchu drogowego, opiniowania organizacji ruchu drogowego, kontroli prawidłowości wprowadzania organizacji ruchu oraz zgodności organizacji ruchu z obowiązującymi przepisami. Autor opinii prawnych dotyczących realizacji procesu inwestycyjnego w drogownictwie. Pełnomocnik w sprawach o wydanie decyzji lokalizacyjnych i decyzji na zajęcie pasa drogowego

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena:  899 zł netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl
do 16 czerwca 2022 r.