Korzystanie z wizerunku i jego ochrona na gruncie przepisów prawa, w szczególności ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz RODO

Miejsce
Internet
Termin
28 czerwca 2022
Czas trwania
09:00 - 13:00
Cena
359 zł

Zapraszamy na szkolenie, którego przedmiotem jest prawo autorskie i prawa pokrewne w kontekście korzystania z wizerunku, szczególnie polecamy je pracownikom wydziałów promocji. 

Ważne informacje o szkoleniu

Proponowane szkolenie pozwoli uczestnikowi zidentyfikować ryzyko związane z publikacją na stronie internetowej, portalach społecznościowych itp. zdjęć z wizerunkiem osób fizycznych. Prowadzący wskaże, w jakich sytuacjach wymagana jest zgoda osoby na rozpowszechnianie jej wizerunku, a kiedy zachodzą okoliczności wyłączające potrzebę uzyskania takiej zgody. Omówi także praktyczne rozwiązania i wybrane orzeczenia sądowe dotyczące  naruszenia prawa do ochrony wizerunku jako przykłady zachowań zmniejszających ryzyko roszczenia ze strony innych osób.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Na szkoleniu odpowiemy m.in. na następujące pytania:

 • Czy i kiedy można publikować fotografię, film, grafikę itp. z utrwalonym wizerunkiem osób fizycznych bez narażania się na roszczenia z ich strony?
 • Czy można swobodnie fotografować osoby zgromadzone podczas publicznych wydarzeń i publikować takie fotografie w internecie, prasie lub innych nośnikach?
 • Czy zawsze potrzebna jest zgoda osoby, której wizerunek chcemy opublikować na stronie internetowej, facebooku, folderze promocyjnym itp.?
 • W jakiej formie powinna być wyrażona zgoda na rozpowszechnianie wizerunku?
 • Jak zdefiniować osobę powszechnie znaną, a jak osobę stanowiącą szczegół większej całości w kontekście zwolnienia z potrzeby uzyskiwania zgody na rozpowszechnienie ich wizerunku?
zwiń
rozwiń
Program
 1. Zdefiniowanie pojęcia wizerunku przez pryzmat pojęcia dóbr osobistych skatalogowanych w kodeksie cywilnym oraz jako przedmiotu ochrony na gruncie prawa autorskiego.
 2. Wymóg i forma uzyskania zgody na rozpowszechnianie wizerunku.
 3. Przesłanki braku potrzeby uzyskania zgody na rozpowszechnianie wizerunku:
 • zdefiniowanie osoby powszechnie znanej pełniącej funkcje publiczne oraz osoby stanowiącej szczegół całości – analiza na przykładach orzeczeń sądowych;
 • otrzymanie zapłaty za pozowanie jako przesłanka uprawniająca do rozpowszechniania wizerunku.
 1. Problematyka wykorzystania wizerunku pracownika w działalności pracodawcy.
 2. Wizerunek jako dane osobowe. Przetwarzanie wizerunku przez pryzmat przepisów RODO.
 3. Monitoring i utrwalenie wizerunku – obowiązki podmiotów zarządzających systemem monitoringu.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie adresowane jest do pracowników wydziałów promocji i informacji, biur prasowych oraz osób publikujących treści w internecie lub w innej postaci (foldery, biuletyny, publikacje prasowe itp.) oraz do pozostałych osób, które w codziennej pracy napotykają na problemy dotyczące wykorzystania fotografii, filmów, grafik itp. z utrwalonym wizerunkiem osób/osoby fizycznej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, specjalista z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w zakresie prawa własności intelektualnej szczególnie prawa autorskiego i praw pokrewnych. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Instytutu Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Prowadził liczne szkolenia z tematyki prawnoautorskiej, m.in. dla przedstawicieli samorządów, ministerstw, Kancelarii Sejmu i Senatu RP., szkół wyższych, przedsiębiorców

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia w formule on-line realizowane na żywo za pomocą platformy, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Koordynatorzy
Elżbieta Silny
Koordynator ds. Szkoleń i Forów
tel. 725 302 313
elsilny@frdl.szczecin.pl
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl
do 23 czerwca 2022 r.