Umowy z twórcami i artystami. Aspekty cywilnoprawne, ubezpieczeniowe i podatkowe z uwzględnieniem aspektów wirtualnych (informatycznych) oraz uwarunkowań wynikających z zagrożeń COVID

Miejsce
Internet
Termin
16 czerwca 2021
Czas trwania
09:30 - 13:30
Cena
299 zł

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będą umowy z twórcami i artystami istotne zwłaszcza z punktu widzenia Instytucji Kultury.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponowane szkolenie zwraca uwagę na skutki postanowień umownych, jeżeli chodzi o nabywanie praw autorskich i praw pokrewnych oraz zabezpieczenie się przed odpowiedzialnością z tytułu naruszenia tych praw. Zaprezentowane zostaną kluczowe aspekty, dotyczące umownych relacji z twórcami i artystami, minimalizacja naruszeń praw autorskich i praw pokrewnych, z uwzględnieniem orzecznictwa sądowego oraz wzrost znaczenia wirtualnej eksploatacji utworów i artystycznych wykonań.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Uporządkowanie wiedzy na temat kwalifikacji umów, zawieranych z twórcami lub artystami – w szczególności odnośnie odróżnienia umów przenoszących prawa autorskie i prawa pokrewne oraz różnic między umowami o dzieło a umowami zlecenia.
  • Weryfikacja oświadczeń, składanych przez twórców i artystów, w związku z zawieraniem umów, w szczególności jeżeli chodzi o aspekt korzystania z wizerunku oraz kwestię dostępu do informacji publicznej,
  • Zwrócenie uwagi na ograniczone znaczenie postanowień umownych w kontekście skutków w zakresie opodatkowania dochodów oraz obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych (składkowania umów), z uwzględnieniem uwarunkowań związanych z COVID i wzrostu znaczenia wirtualnej eksploatacji utworów i artystycznych wykonań.
zwiń
rozwiń
Program

1. Umowa z osobą fizyczną czy z „firmą”?
2. Umowa z jedną osobą czy z zespołem?
3. Umowa o dzieło czy umowa zlecenia?
4. Przedmiot umowy a prawa autorskie lub prawa pokrewne – utwór lub artystyczne wykonanie.
5. Postanowienia dotyczące praw osobistych – zmiany w utworze, nadzór autorski.
6. Postanowienia dotyczące praw majątkowych – pola eksploatacji.
7. Przeniesienie praw czy licencja? (domniemania ustawowe).
8. Postanowienia dotyczące praw zależnych (opracowania).
9. Postanowienia dotyczące wad prawnych.
10. Postanowienia dotyczące należytego wykonania umowy (termin, usterki).
11. Postanowienia dotyczące egzemplarzy dzieła.
12. Forma i tryb zawarcia umowy.
13. Rozliczenia podatkowe honorariów – stawka 50% kosztów uzyskania przychodów (zakres zastosowania,
 nowelizacje z 2018 r. i z 2019 r., Interpretacja Ogólna Ministra Finansów z września 2020 r.)
14. Uwarunkowania wirtualne (informatyczne) umów z twórcami i artystami:

a) wymiana informacji i oświadczeń w sieci a zawarcie umowy,
b) korzystanie z utworów i artystycznych wykonań w sieci (internetowe pole eksploatacji),
c) uwarunkowania internetowe dozwolonego użytku,
d) korzystanie z utworów i artystycznych wykonań dostępnych w Internecie - aspekt legalności
 internetowych rozpowszechnień.

15. Uwarunkowania wynikające z zagrożenia COVID:

 a) utrudnienia realizacji umów, wynikające z COVID - postanowienia umowne,
 b) ograniczenia eksploatacyjne wynikające z COVID - COVID a pola eksploatacji utworów
 i artystycznych wykonań.

 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy instytucji kultury (zarządzający i merytoryczni) zajmujący się projektami twórczymi lub artystycznymi, w tym wydawniczymi i koncertowymi, pracownicy instytucji oświatowych, w tym dyrektorzy szkół, przedstawiciele mediów lokalnych, pracownicy jst zajmujący się kulturą lub projektami twórczymi lub artystycznymi, np. z zakresu reklamy lub budownictwa.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny w Biurze Obsługi Prawnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Arbiter Sądu Polubownego do Spraw Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji. Autor licznych publikacji prasowych i książkowych na tematy związane z prawem kultury, własności intelektualnej, cywilnym, gospodarczym i podatkowym. Wykładowca (trener) z zakresu m. in. prawa autorskiego i praw pokrewnych, w szczególności z zakresu działalności projektowej.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia organizowane w formule on-line

Koordynatorzy
Elżbieta Silny
Koordynator ds. Szkoleń i Forów
tel. 725 302 313
elsilny@frdl.szczecin.pl
Informacje dodatkowe

Cena: 299 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl lub mailem na adres centrum@frdl.szczecin.pl do 11 czerwca 2021 r.