• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Projektowanie i zatwierdzanie czasowej organizacji ruchu. Prawo, projektowanie i praktyka

online

Zapraszamy Państwa na szkolenie z czasowej organizacji ruchu drogowego.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas proponowanego szkolenia zostanie wskazany praktyczny sposób rozwiązywania problemów związanych z projektowaniem czasowej organizacji ruchu. W trakcie zajęć wykładowca opiera się na przykładach praktycznych oraz wspólnie z grupą rozwiązuje rzeczywiste/symulowane przypadki na podstawie składanych dokumentacji projektów czasowej organizacji ruchu. Podczas zajęć uczestnicy poznają zakres sytuacyjny właściwej kwalifikacji projektu organizacji ruchu – czasowy czy uproszczony? Wskazane zostaną przez prowadzącego kontrowersje powstające przy projektowaniu czasowej organizacji ruchu wynikające z nieścisłości przepisów regulujących zasady jej tworzenia.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Zrozumienie zasad wykonywania projektów czasowej organizacji ruchu.
 • Wskazanie na praktyczny sposób rozwiązywania problemów związanych z projektowaniem czasowej organizacji ruchu (konkretne przypadki i typy projektów czasowej organizacji ruchu).
 • Analiza konkretnych przypadków projektowania czasowej organizacji ruchu.
 • Omówienie zakresu współpracy organów administracji publicznej z innymi podmiotami przy zatwierdzeniu czasowej organizacji ruchu.
 • Omówienie sytuacji, gdzie dopuszcza się zmiany przy wprowadzeniu zatwierdzonej czasowej organizacji ruchu.
 • Omówienie sytuacji, kiedy występuje niezgodność zatwierdzonej czasowej organizacji ruchu z wprowadzoną organizacją ruchu.
 • Analiza przykładów z praktyki, przypadków sądowych, formułowanie zaleceń dla zarządców dróg w zakresie odpowiedzialności zarządcy drogi, organu zarządzającego ruchem na drodze i projektanta przy projektowaniu/zatwierdzeniu czasowej organizacji ruchu.
 • UWAGA! Od uczestników szkolenia oczekuje się posiadania podstawowej wiedzy na temat projektów organizacji ruchu. Niezbędna jest także podstawowa wiedza na temat opiniowania, nadzoru i zatwierdzania projektów organizacji ruchu.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Projektowanie i zatwierdzanie CZASOWEJ organizacji ruchu – kwestie projektowe:
  • Projektowanie i zatwierdzanie znaków ostrzegawczych w czasowej organizacji ruchu – prawo, projektowanie i praktyka.
  • Projektowanie i zatwierdzanie znaków zakazu/nakazu w czasowej organizacji ruchu – prawo, projektowanie i praktyka.
  • Projektowanie i zatwierdzanie tabliczek do znaków drogowych w czasowej organizacji ruchu – prawo, projektowanie i praktyka.
  • Projektowanie i zatwierdzanie znaków poziomych w czasowej organizacji ruchu – prawo, projektowanie i praktyka.
  • Projektowanie i zatwierdzanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w czasowej organizacji ruchu – prawo, projektowanie i praktyka.
 2. Źródło i zasoby czasowych zmian w organizacji ruchu:
  • Zalecenia projektowe.
  • Wykorzystywane wzory.
  • Rozwiązania schematyczne.
 3. Sposoby rozwiązywania nieścisłości występujących w przepisach przy projektowaniu/opiniowaniu/zatwierdzeniu CZASOWEJ organizacji ruchu:
  • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.
  • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych z dnia 31 lipca 2002.
  • Ustawy Prawo o ruchu drogowym.
  • Ustawy o drogach publicznych.

Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy organów administracji publicznej – zarządcy dróg, organy zarządzające ruchem na drodze, projektanci organizacji ruchu, inżynierowie ruchu drogowego, organizatorzy imprez w pasie drogi publicznej, wnioskodawcy zmian w czasowej organizacji ruchu, inwestorzy realizujący roboty w pasie drogi publicznej, pracownicy policji (komendy wojewódzkie, powiatowe, miejskie policji - wydziały ruchu drogowego).

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk prawnych, radca prawny, inżynier ruchu drogowego. Specjalizuje się w tematyce bezpieczeństwa ruchu drogowego, organizacji ruchu drogowego, prawie inwestycji drogowych, prawie i postępowaniu administracyjnym. Autor opinii prawnych dla zarządców dróg wewnętrznych, zarządców dróg publicznych oraz organów zarządzających ruchem na drogach dotyczących prawidłowości zatwierdzania organizacji ruchu drogowego, opiniowania organizacji ruchu drogowego, kontroli prawidłowości wprowadzania organizacji ruchu oraz zgodności organizacji ruchu z obowiązującymi przepisami. Autor opinii prawnych dotyczących realizacji procesu inwestycyjnego w drogownictwie. Pełnomocnik w sprawach o wydanie decyzji lokalizacyjnych i decyzji na zajęcie pasa drogowego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 450 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 30 czerwca 2023 r.