Proces budowlany prowadzony w oparciu o przepisy ogólne ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy prawo budowlane

Miejsce
Internet
Termin
15 czerwca 2021
Czas trwania
10:00 - 14:00
Cena
310 zł

Szanowni Państwo, podczas szkolenia przekażemy Państwu wiedzę o najnowszych zmianach w prawie budowlanym. Omówiony zostanie aktualny stan prawny związany z ostatnimi zmianami w prawie budowlanym.Informacje przekazane podczas szkolenia on-line, o najnowszych zmianach w prawie budowlanym będą przydatne podczas Państwa codziennej pracy

Ważne informacje o szkoleniu

Tematyka szkolenia koncentruje się na przedstawieniu instytucji prawa budowlanego, które stanowią narzędzie regulacji jednej z podstawowych aktywności człowieka, jaką jest działalność inwestycyjno-budowlana. Działalność ta – która łączy się z przekształcaniem przestrzeni oraz wpływa na szeroko rozumiane środowisko – stanowi klasyczny przykład ingerencji administracji publicznej w sferę praw jednostki.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Celem szkolenia jest przedstawienie regulacji prawnych, które regulują poszczególne etapy procesu budowlanego. Omówione zostaną w szczególności zmiany wprowadzone ostatnimi nowelizacjami, w tym wrześniowe zmiany ustawy Prawo budowlane, a także ostatnie zmiany art. 2 ustawy o własności lokali. Korzyścią z udziału w szkoleniu będzie:

zwiń
rozwiń
Program

1. Etapy procesu budowlanego i akty regulujące jego przebieg.
2. Tryby, w jakim podejmowane są rozstrzygnięcia w procesie budowlanym.
3. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego a decyzja o warunkach zabudowy (wszczęcie postępowania, ustalenia podejmowane w toku postępowania, rozstrzygnięcia, weryfikacja podjętych rozstrzygnięć, tryb przeniesienia rozstrzygnięcia).
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy organów administracji publicznej odpowiedzialni za procesy budowalne w obrębie swojej działalności a także osoby zajmujące się przygotowaniem inwestycji.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Prawa Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. UJ dr hab. Przez blisko 10 lat kierowała działem przygotowania inwestycji w firmie specjalizującej się w budowie osiedli mieszkaniowych, a nadto ma kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie orzekania w sprawach inwestycyjnych poddanych kognicji samorządowych kolegiów odwoławczych. Jej doświadczenie dydaktyczne obejmuje prowadzenie zajęć z zakresu szeroko rozumianego prawa oraz postępowania administracyjnego dla studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Nadto przeprowadziła szereg szkoleń dla pracowników organów administracji publicznej.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia organizowane w formule on-line

Koordynatorzy
Milena Dudek
Koordynator ds. szkoleń
tel. 713724121
milena.dudek@okst.pl
Katarzyna Elsner
koordynator ds. administracyjnych
tel. 71 372 41 21; kom 722 152 180
katarzyna.elsner@okst.pl
Informacje dodatkowe

Cena: 310 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl lub mailem na adres: szkolenia@okst.pl do 9 czerwca 2021 r.