Regulowanie stanu prawnego nieruchomości

Miejsce
Internet
Termin
28 czerwca 2022
Czas trwania
10:00 - 14:00
Cena
349 zł
Zapisz się na szkolenie
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie z zakresu gospodarki nieruchomościami, przedmiotem którego będzie regulowanie stanu prawnego nieruchomości.

 

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w zajęciach, które ułatwią uczestnikom rozwiązanie praktycznych problemów związanych z regulacją stanu prawnego nieruchomości. W trakcie szkolenia zostaną przedstawione różne sposoby regulacji stanu prawnego nieruchomości, zmierzające do jego potwierdzenia poprzez wpis w księdze wieczystej. Prezentowane na zajęciach poszczególne zagadnienia, zostaną uzupełnione o omówienie ukształtowanego orzecznictwa sądów w prezentowanej tematyce. Szkolenie będzie prowadzone przez wybitnego eksperta, doktora nauk prawnych i etatowego członka SKO.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Podczas zajęć zostaną omówione między innymi zagadnienia związane z:
• ujawnieniem własności Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego w stosunku do nieruchomości zajętych pod drogi publiczne,
• uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi w trybie specustawy drogowej,
• komunalizacją nieruchomości Skarbu Państwa,
• uwłaszczeniem osób prawnych,
• szczególnymi trybami regulacji stanu prawnego nieruchomości.

zwiń
rozwiń
Program

Część I
1. Rodzaje tytułów prawnych do nieruchomości.
2. Pojęcie stanu prawnego nieruchomości.
3. Cele regulacji stanu prawnego nieruchomości.
4. Regulacja stanu prawnego nieruchomości w trybie administracyjnoprawnym i cywilnoprawnym.
Część II
1. Komunalizacja nieruchomości Skarbu Państwa.
2. Uwłaszczenie osób prawnych.
3. Ujawnienie prawa własności jednostek samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa w odniesieniu do nieruchomości zajętych pod drogi publiczne.
4. Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi w trybie specustawy drogowej.
5. Podziały nieruchomości.
6. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
7. Zasiedzenie nieruchomości.
8. Zniesienie współwłasności nieruchomości.
9. Szczególne tryby regulacji stanu prawnego nieruchomości.
Część III
1. Księga wieczysta jako urzędowy rejestr poświadczający prawa rzeczowe do nieruchomości.
2. Księga wieczysta a ewidencja gruntów i budynków.
3. Ujawnianie praw w księgach wieczystych.
4. Podsumowanie.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy starostw powiatowych, urzędów miast i urzędów gmin, urzędów wojewódzkich (wydziały geodezji, gospodarki nieruchomościami, Skarbu Państwa), pracownicy jednostek i agencji rządowych zajmujących się obrotem nieruchomościami, zarządcy dróg, biegli sądowi, geodeci, deweloperzy, notariusze, pośrednicy w obrocie nieruchomościami.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk prawnych, nauczyciel akademicki i pracownik naukowy, adiunkt w Instytucie Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Wieloletni urzędnik służby cywilnej zajmujący się sprawami dotyczącymi regulacji stanu prawnego nieruchomości, specjalista z zakresu prawa obrotu nieruchomościami. Aktualnie etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie. Autor publikacji z zakresu gospodarki nieruchomościami, doświadczony szkoleniowiec.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia w formule on-line realizowane na żywo za pomocą platformy, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Koordynatorzy
Marta Strzelecka-Saternus
Specjalista ds. usług szkoleniowych
tel. +48 535 175 301
m.strzelecka@frdl-lodz.pl
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 22 czerwca 2022 r.