Procedura wydawania decyzji środowiskowej, zaskarżania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz związanych z nią decyzji zezwalającej na realizację inwestycji-najnowsze zmiany

Miejsce
Internet
Termin
18 czerwca 2021
Czas trwania
10:00 - 14:00
Cena
299,00 zł
Zapisz się na szkolenie
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem są decyzje środowiskowe i ich związek z procesem inwestycyjnym.

Ważne informacje o szkoleniu

Omówimy najnowsze zmiany dotyczące etapu wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzji inwestycyjnych wydawanych w oparciu o tą decyzję, zgodnie z ustawą z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw. Wprowadzona nowelizacja dostosowuje prawo do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko. W trakcie szkolenia wykładowca omówi wszystkie zmiany, w tym jedną z najbardziej istotnych, jaką jest możliwość zaskarżania decyzji wydawanych w procesie inwestycyjnym.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Zapoznanie z najnowszymi zmianami dotyczącymi procedury wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzji inwestycyjnych wydawanych w oparciu o tą decyzję.
 • Pogłębienie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie wydawania decyzji środowiskowych. Zrozumienie przepisów i umiejętne ich stosowanie pozwoli na sprawne wydawanie decyzji środowiskowych.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Katalog decyzji, przed którymi należy uzyskać decyzję środowiskową.
 2. Procedura wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 3. Doręczanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 4. Podawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do publicznej wiadomości.
 5. Udostępnianie dokumentacji sprawy.
 6. Rygor natychmiastowej wykonalności.
 7. Wstrzymanie rygoru natychmiastowej wykonalności.
 8. Skarga na decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.
 9. Zawieszenie postępowania w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji wydanego po decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 10. Odwołanie od zezwolenia na realizację inwestycji.
 11. Skarga na zezwolenie na realizację inwestycji.
 12. Powiązane zmiany w prawie budowlanym.
 13. Przepisy przejściowe.
 14. Sesja pytań i odpowiedzi.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Organy administracji samorządowej i rządowej wydające decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach (pracownicy Wydziałów Inwestycji, Wydziałów Architektury/Budownictwa, Wydziałów Środowiska), zarządcy dróg, inwestorzy - wszystkie branże, organizacje ekologiczne.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny. W trakcie ponad 17 lat praktyki zawodowej przeprowadziła oraz konsultowała przeprowadzenie kilkuset postępowań administracyjnych przez organy administracji rządowej i samorządowej, w trybie zwyczajnym oraz trybach nadzwyczajnych, w I oraz II instancji. Doświadczenie zdobywała na stanowiskach w administracji rządowej i samorządowej. W latach 2003 - 2008 była odpowiedzialna za obsługę prawną Departamentu Ochrony Przyrody oraz Departamentu Ocen Oddziaływania na Środowisko w Ministerstwie Środowiska, a w latach 2008-2012 za obsługę prawną w Departamencie Ocen Oddziaływania na Środowisko w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Od 2012 r. jest radcą prawnym oraz zajmuje się obsługą prawną w administracji publicznej (rządowej i samorządowej) oraz podmiotów prywatnych. Jako trener jest wysoko oceniana przez uczestników szkoleń za bardzo zrozumiały sposób wykładu, zwłaszcza dla tych osób, które nie posiadają wiedzy prawniczej.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia organizowane w formule on-line

Koordynatorzy
Sebastian Milner
Specjalista ds szkoleń i konsultingu
tel. 41-343-00-38 wew. 22
sebastian.milner@frdl.kielce.pl
Monika Dziedzic
Informacje dodatkowe

Cena: 299 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.kielce.pl lub mailem na adres centrum@frdl.kielce.pl do 14 czerwca 2021 r.