Udostępnianie danych z rejestru pesel i rejestru mieszkańców. Meldowanie cudzoziemców

Miejsce
Internet
Termin
17 czerwca 2021
Czas trwania
09:00 - 13:00
Cena
299 zł
Zapisz się na szkolenie
PROGRAM I KARTA ZGŁOSZENIA

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami

Szanowni Państwo zapraszamy na szkolenie podczas, którego omówione zostanie zostaną najważniejsze trudności i problemy dotyczące wydawania i odbioru dowodów osobistych.

Ważne informacje o szkoleniu

Szkolenie obejmuje aspekty praktyczne udostępniania danych z rejestru PESEL i rejestru mieszkańców przez urzędy gmin w odniesieniu do obowiązujących przepisów. Ponadto, przedstawione zostaną problemy, z jakimi spotyka się pracownik ewidencji ludności w związku z różnymi zasadami przyjazdu i pobytu cudzoziemców.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• szczegółowe omówienie procedury udostępnienia danych z wyróżnieniem podmiotów publicznych oraz prywatnych na konkretnych przykładach z praktyki urzędniczej;
• otrzymanie propozycji wzorów pism urzędowych i decyzji wydawanych w tych sprawach;
• przekazanie informacji dotyczących problemów z zapoznaniem się z formami legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce i wynikających z tego tytułu uprawnień w procedurze meldunkowej;
• wskazanie jak poprawnie liczyć dni pobytu, jak meldować cudzoziemców w czasie epidemii;
• wymiana doświadczeń z trenerem i innymi uczestnikami szkolenia;
• możliwość uzyskania odpowiedzi w zakresie kwestii problematycznych dotyczących udostępniania danych i problematyki pobytu cudzoziemców w Polsce.

zwiń
rozwiń
Program

Blok I. Udostępnianie danych.
1.Zasady udostępniania danych z rejestru PESEL i rejestru mieszkańców.
2.Analiza wniosku pod względem formalnym.
3.Prowadzenie postępowania.
4.Studium przypadków – omówienie najczęstszych problemów i wątpliwości, konstrukcja konkretnych pism urzędowych.
Blok II. Problematyka cudzoziemców.
1.Rodzaje pobytu cudzoziemców w Polsce.
2.Sposoby liczenia dni pobytu na wizach i w ruchu bezwizowym.
3.Meldowanie cudzoziemców w okresie epidemii.
4.Uprawnienia do zameldowania i otrzymania numeru PESEL przez cudzoziemców.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników ewidencji ludności w gminach.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Pracownik Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Opola, poprzednio Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Doświadczony szkoleniowiec, członek organów nadzorczych spółek prawa handlowego.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia organizowane w formule on-line

Koordynatorzy
Mariola Walkowicz
Specjlista ds. szkoleń i projektów
tel. 77 454 48 29
mwalkowicz@opole.frdl.pl
Informacje dodatkowe

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.
Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.
Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń FRDL.
Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem będzie równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za to szkolenie. Płatność należy uregulować przelewem po szkoleniu.


ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia należy przesłać mailem na adres: biuro@opole.frdl.pl lub poprzez formularz na www.opole.frdl.pl do 14 czerwca 2021 r.