Weryfikacja podmiotowa wykonawców wg nowej ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Miejsce
Internet
Termin
16 czerwca 2021
Czas trwania
10:00 - 14:30
Cena
310 zł
Zapisz się na szkolenie
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami

FRDL serdecznie zaprasza Państwa na szkolenie z zamówień publicznych. Proponowane szkolenie zamówienia publiczne będzie prowadzone przez wybitnego eksperta. Z naszej propozycji powinien skorzystać każdy specjalista ds zamówień publicznych.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego omówione zostaną zasady konstruowania i badania warunków udziału w postępowaniu oraz podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu w ujęciu praktycznym. Szkolenie przygotuje uczestników do prawidłowego stosowania procedury weryfikacji podmiotowej wykonawców z uwzględnieniem wprowadzonych zmian.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Uzyskanie wiedzy na temat zasad ubiegania się o zamówienia, w tym kryteriów selekcji wykonawców.
• Nabycie praktycznych umiejętności w zakresie prawidłowej weryfikacji ofert zgodnie z nową ustawą Pzp.
• Wskazanie dobrych praktyk w zakresie praktycznego stosowania nowych przepisów Pzp.

zwiń
rozwiń
Program

1. Katalog warunków udziału w postępowaniu i zasady ich opisywania.
2. Korzystanie z zasobów innych podmiotów.
3. Wykazywanie warunków udziału w postępowaniu w ramach konsorcjum.
4. Obowiązek wykazania poddziału zadań w ramach konsorcjum (z uwzględnieniem specyfiki spółek cywilnych).
5. Obligatoryjne podstawy wykluczenia wykonawców z udziału w postępowaniu.
6. Fakultatywne podstawy wykluczenia wykonawców z udziału w postępowaniu.
7. Nowa zasada proporcjonalności przy fakultatywnych odstawach wykluczenia.
8. Selfcleaning wg nowej ustawy.
9. Oświadczenie wstępne (w tym JEDZ) – zasady składania oraz skutki braku złożenia.
10. Podmiotowe środki dowodowe – zasady składania oraz skutki braku złożenia.
11. Dokumenty wykonawców zagranicznych.
12. Aktualność podmiotowych środków dowodowych.
13. Potwierdzanie aktualności oświadczenia wstępnego.
14. Formy i sposób składania oświadczenia wstępnego.
15. Formy i sposób składania podmiotowych środków dowodowych.
16. Dokumenty wykonawców a dokumenty wystawione przez inne upoważnione podmioty.
17. Dwa rodzaje procedury odwróconej w postępowaniach powyżej progów UE.
18. Zmiany warunków udziału w postępowaniu lub zmiany katalogu podstaw wykluczenia a obowiązek przedłużenia terminu składania ofert.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich uczestników rynku zamówień publicznych, tj. zarówno dla Zamawiających jak i Wykonawców, w każdym stopniu zaawansowania.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Właściciel Grupy Doradczej. Trener zamówień publicznych. Akredytowany Ekspert ©KFE. Autor kilkudziesięciu publikacji książkowych dotyczących zamówień publicznych i finansów publicznych, artykułów w prasie fachowej oraz stały współpracownik miesięcznika „Przetargi publiczne” i „Finanse Publiczne”. 

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia organizowane w formule on-line

Koordynatorzy
Marta Strzelecka-Saternus
Specjalista ds. usług szkoleniowych
tel. 42 307 32 38
m.strzelecka@frdl-lodz.pl
Informacje dodatkowe

Cena: 310 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 13 czerwca 2021 r.