SZKOLENIA

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej jest obecnie najbardziej znaczącą w skali kraju organizacją szkolącą kadry samorządowe. Z naszych szkoleń skorzystało już blisko 1 700 000 osób.

Badania przeprowadzone w 2015 roku, w których uczestniczyło niemal 69% samorządów gminnych, potwierdziły, że działalność edukacyjna FRDL cieszy się niezmiennie dużym zainteresowaniem wśród samorządów lokalnych. W  szkoleniach zrealizowanych przez FRDL w samym tylko 2015 roku udział wzięło ponad 71 000 osób pochodzących z blisko 80 % wszystkich samorządów lokalnych w Polsce.

Odsetek urzędów samorządowych w województwach, których pracownicy uczestniczyli w 2015 roku w szkoleniach organizowanych przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej

Oferta szkoleniowa naszych Ośrodków Regionalnych jest stale aktualizowana i poszerzana o tematy najbardziej istotne i obejmuje bardzo szeroki wachlarz tematów ważnych dla codziennej pracy urzędników samorządowych. Wśród najważniejszych obszarów tematycznych wymienić należy: finanse publiczne i podatki, prawo administracyjne, oświata, ochrona środowiska i gospodarka komunalna oraz zamówienia publiczne. Potrzeby szkoleniowe samorządów lokalnych są stale analizowane przez ekspertów FRDL w poszczególnych regionach. Dlatego oferta Fundacji jest kompleksowa – przygotowywana we wszystkich obszarach tematycznych dla każdej grupy docelowej.

Dbamy o wysoki poziom merytoryczny oferowanych szkoleń. W całej sieci FRDL od 2003 roku obowiązuje jednolity standard jakości szkoleń. Jest ona stale monitorowana: zarówno pod względem poziomu szkoleń, programu, metod przekazywania wiedzy, jakości materiałów, jak i sposobu samej ich organizacji. Stałej ocenie poddawani są wykładowcy, szkoleniowcy i trenerzy.

Z Fundacją współpracuje szerokie grono wybitnych specjalistów w różnych dziedzinach funkcjonowania samorządu lokalnego. Szkolenia prowadzone są metodami interaktywnymi, angażującymi uczestników w proces zdobywania nowych umiejętności i wiedzy. Każde szkolenie kończy się badaniem satysfakcji, a ankiety wypełnione przez osoby uczestniczące w szkoleniach pozwalają nam doskonalić się i stale dostosowywać ofertę szkoleniową do potrzeb uczestników.

Organizujemy także szkolenia zamknięte na indywidualne zamówienie, które  dostosowujemy do potrzeb i możliwości grupy docelowej. Program szkolenia zostaje uzgodniony z zamawiającym. Oferujemy także przeprowadzenie szczegółowej analizy potrzeb szkoleniowych.

FRDL jest członkiem założycielem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych i działa w oparciu o jej Kodeks Dobrych Praktyk.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleniową Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz do bezpośredniego kontaktu z placówkami FRDL w całym kraju: Ośrodki FRDL

Prosimy o zapoznanie się Regulaminem szkoleń (plik w formacie pdf)