Czas pracy w instytucjach kultury

Cele i korzyści

Omówiona zostanie specyfika czasu pracy w instytucjach kultury (przepisy dotyczące czasu pracy znajdujące zastosowanie do pracowników w instytucjach kultury, praca w niedziele i święta) systemy czasu pracy spotykane w instytucjach kultury oraz prezentowanie aktualnego orzecznictwa w temacie szkolenia.

zwiń
rozwiń
Program
  1. Przepisy dotyczące czasu pracy znajdujące zastosowanie do pracowników w instytucjach kultury oraz wybrane pojęcia związane z czasem pracy.
  2. Wymiar czasu pracy, w tym praca w niepełnym wymiarze czasu pracy oraz praca w godzinach nadliczbowych w instytucjach kultury.
  3. Okres rozliczeniowy czasu pracy w instytucjach kultury.
  4. Systemy czasu pracy w instytucjach kultury.
  5. Przerywany czas pracy w instytucjach kultury.
  6. Praca w porze nocnej oraz w niedzielę i święta w instytucjach kultury.
  7. Dni wolne od pracy dla pracowników instytucji kultury, w tym wyłączenie stosowania do pracowników instytucji kultury przepisu Kodeksu pracy o pracownikach pracujących w niedziele.
  8. Ewidencja czasu pracy.
  9. Wybrane orzecznictwo.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy instytucji kultury, w tym pracownicy kadr i płac oraz wszystkie osoby, które na co dzień stykają się z problematyką czasu pracy w instytucjach kultury

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

radca prawny - właściciel Kancelarii Radcy Prawnego w Poznaniu od ponad 12 lat, mediator, wykładowca prawa w szkole wyższej, trener w tym prawa pracy z uprawnieniami pedagogicznymi. Jako praktykujący radca prawny ukierunkowuje swoje działania tak, aby jak najlepiej odpowiedzieć na potrzeby klienta.

zwiń
rozwiń