Inwentaryzacja mienia komunalnego – przygotowanie, metody, realizacji, wyniki z uwzględnieniem aspektów prawnych, organizacyjnych i rachunkowych w 2020 roku

Cele i korzyści
  • Przygotowanie merytoryczne pracowników do prawidłowego i rzetelnego przygotowania i przeprowadzenia inwentaryzacji poszczególnych składników mienia komunalnego.
  • Wskazanie na zróżnicowane metody i terminy inwentaryzacji, omówienie procedur, zasad prawidłowego ustalenie wyniku i rozliczenie osób odpowiedzialnych oraz ujęcie wyników we właściwym terminie w księgach rachunkowych.
  • Poznanie obowiązków i odpowiedzialności pracowników uczestniczących w inwentaryzacji.
  • Uczestnicy otrzymają w materiałach szkoleniowych wzory dokumentów, m.in. (oświadczenia osób materialnie odpowiedzialnych, zestawienia różnic, sprawozdanie opisowe z przebiegu spisu z natury, sprawozdanie końcowe z ustalenia wyników, itp.
 
zwiń
rozwiń
Program

1. Wprowadzenie – podstawowe akty prawne regulujące zagadnienie inwentaryzacji oraz odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
2. Inwentaryzacja jako element kontroli zarządczej i rachunkowej.
3. Inwentaryzacja mienia podlegającego komunalizacji (na podstawie ustawy z 1990 r.), a inwentaryzacja mienia na podstawie ustawy o rachunkowości.

zwiń
rozwiń
Adresaci

ZAJĘCIA SKIEROWANE DO:

kadry kierowniczej, głównych księgowych, przewodniczących komisji inwentaryzacyjnej, pracowników powołanych do zespołów spisowych, weryfikacyjnych, kontrolerów spisowych, w tym informatyków, osób materialnie odpowiedzialnych i innych pracowników uczestniczących w procesie inwentaryzacji, a także do kontrolerów wewnętrznych oraz audytorów.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, ekonomista, specjalista i praktyk z zakresu prawa samorządowego, bankowego, rachunkowości i finansów publicznych, audytu, kontroli zarządczej i inwentaryzacji, certyfikowany audytor. Doświadczony trener i wykładowca (ponad 30 lat pracy w finansach publicznych).

zwiń
rozwiń