Organy jednostek samorządu terytorialnego a ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i terroryzmowi (AML)

Cele i korzyści

Organy jednostek samorządu terytorialnego są wskazane jako jednostki współpracujące w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Dlatego ustawa nakłada na nie szereg obowiązków, które należy znać aby poprawnie móc wykonywać nałożone ustawą zadania. Celem szkolenia jest uzyskanie wiedzy w zakresie zasad prawidłowego zabezpieczenia organizacji przed wykorzystaniem jej do procederu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz zapoznanie się z najczęstszymi uchybieniami i ich potencjalnymi skutkami. Przyswojenie wiedzy w zakresie oceny napotkanego ryzyka, stosowania środków bezpieczeństwa finansowego i wdrożenia instrukcji postępowania oraz zgłaszania nieprawidłowości. Nauka umiejętności w zakresie trafnego interpretowania wymogów prawnych, formalnych i rozwiązywania praktycznych problemów związanych z tworzeniem i egzekwowaniem przepisów AML.

zwiń
rozwiń
Program

Informacja wprowadzające:

 1. Dlaczego JST powinny znać ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i terroryzmowi?
 2. Przyczyny i cel regulacji – zobowiązania międzynarodowe.
 3. Podstawy prawne obowiązku przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
 4. Podstawowe zagadnienia dotyczące prania pieniędzy – definicja prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
 5. Różnice pomiędzy praniem pieniędzy a finansowaniem terroryzmu.
 6. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu- obszary zagrożeń.

 

JST jako jednostka współpracująca:

 1. Czym jest jednostka współpracująca w ustawie.
 2. Współpraca z Generalnym Inspektorem. 
 3. Wymiana informacji z Generalnym Inspektorem.
 4. Sporządzanie krajowej oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz strategii przeciwdziałania tym przestępstwom we współpracy z Generalnym Inspektorem.
 5. Przekazywanie Generalnemu Inspektorowi informacji mogących mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka.
 6. Przekazanie Generalnemu Inspektorowi informacji o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w strategii. 

 

Zawartość instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa i podstawowe definicje:

 1. Wymóg prawny instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa.
 2. Elementy składowe instrukcji.
 3. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i jego treść.
 4. Osoby odpowiedzialne w organizacji.
 5. Omówienie przykładowych podejrzanych transakcji i zasad działania.
 6. Omówienie środków zapobiegania przestępstwom.
 7. Realizacja zobowiązań - zasady gromadzenia i przekazywania informacji.
 8. Informacje podlegające obowiązkowi przekazania.
 9. Rejestr powiadomień.
 10. Wymiana informacji o przekazaniu lub pozyskaniu informacji w trybie przewidzianym w ustawie – przekazanie informacji zwrotnej.
 11. Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z instrukcją.
 12. Archiwizacja dokumentacji.

 

Procedura zgłaszania nadużyć (whistleblowing):

 1. Organizacja procedury zgłaszania nieprawidłowości w zakresie AML.
 2. Sposób przyjmowania i weryfikowania zgłoszeń.
 3. Ochrona sygnalistów.
 4. Postępowanie ze zgłoszeniem.
 5. Kanały informowania o naruszeniach.
 6. Praktyczne wdrożenie systemu w organizacji.
 7. AML jako część szerszego zagadnienia walki z nadużyciami w JST.

 

Powtórka i studium przypadku.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Członkowie organów jednostek samorządu terytorialnego oraz spółek komunalnych, sekretarze, skarbnicy, audytorzy, kontrolerzy, rady prawni i inni pracownicy urzędów odpowiedzialni za sprawy związane z zapobieganiem praniu pieniędzy i terroryzmowi oraz działania antykorupcyjne.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącej

Radca prawny, doktor nauk prawnych i adiunkt w Instytucie Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, praktyk od 10 lat zajmujący się kompleksową obsługą prawną podmiotów gospodarczych, wdrażaniem procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz procedur antykorupcyjnych, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, autorka wielu publikacji z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego ora compliance zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Ukończyła z wyróżnieniem kurs organizowany przez GIIF w zakresie zasad przeciwdziałania praniu pieniędzy i terroryzmowi. Dysponuje ogromnym doświadczeniem praktycznym popartym rzetelną wiedzą naukową oraz umiejętnościami dydaktycznymi.

zwiń
rozwiń