Audyt i kontrola w jednostce oraz projektowane zmiany ustawy o finansach publicznych od 2023 roku

Koszt udziału dla członków Lubelskiego Forum Skarbników: 250 zł.
Koszt udziału dla osób zainteresowanych: 459 zł., przy zgłoszeniu do 5/01 – 419 zł.
 

Ważne informacje o szkoleniu

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie wraz z Zarządem Lubelskiego Forum Skarbników zaprasza Państwa do udziału w najbliższej sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum, tematem której będzie "Audyt i kontrola w jednostce oraz projektowane zmiany ustawy o finansach publicznych od 2023 roku". 
Zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniach szkoleniowych oraz do zrzeszenia się w Forum!
Więcej informacji: https://frdl.lublin.pl/fora/forum-skarbnikow/dolacz-do-forum-1
Udział w pracach Forum to jedna ze ścieżek rozwoju osobistego, jakże niezbędnego aby profesjonalnie realizować swoje obowiązki. To także możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami jst zajmującymi się tą samą tematyką w innej jednostce w województwie. Zachęcamy do współpracy Państwa współpracy, zrzeszenia się w ramach Forum i udziału organizowanych szkoleniach.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Podczas spotkania omówmy kwestie związane z prowadzeniem w jednostce audytów i kontroli, wskażemy na rolę kontroli, system jej organizacji oraz sposób nadzoru nad tym procesem w jednostce.
• Przedmiotem spotkania będzie również przeanalizowanie planowanych zmian w ustawie o finansach publicznych w zakresie wydatkowania środków i audytu wewnętrznego.

zwiń
rozwiń
Program sesji konsultacyjno-szkoleniowej

1. Rola kontroli wewnętrznej w organizacji a status audytora i jego zadania w jednostce.
2. Rola Skarbnika w funkcjonowaniu kontroli zarządczej i audytu, uprawnienia Skarbnika wobec audytora wewnętrznego.
3. Aspekty audytu finansowego w jednostce – jakie zagadnienia powinny być przedmiotem audytu w zakresie finansów.
4. Nadzór i kontrola kierownictwa jednostki nad realizacją zadań w jednostce, wykorzystanie informacji systemu kontroli wewnętrznej w tym audytu wewnętrznego dla wprowadzania zmian i ewaluacji systemu
5. Właściwa i bieżąca informacja oraz komunikacja  w jednostce kluczem do pozytywnych zmian w organizacji 
6. Omówienie projektowanych zmian ustawy o finansach publicznych dot. zasad wydatkowania środków i audytu wewnętrznego.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Do udziału w spotkaniu zapraszamy skarbników i ich zastępców, głównych księgowych jednostek oraz audytorów i kontrolerów wewnętrznych woj. lubelskiego
 

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Audytor sektora finansów publicznych od 2002 roku, trener, doradca, pracownik samorządowy od 1998 roku, radca prawny. Przeprowadziła liczne audyty i kontrole w obszarach działania jednostek sektora finansów publicznych na każdym szczeblu JST. Ocenia i doradza we wdrażaniu, utrzymaniu i przeglądzie systemów zarządzania w tym zarządzania ryzykiem w podmiotach administracji samorządowej tj. w urzędach gmin, starostwach i urzędach marszałkowskich a także w ich jednostkach organizacyjnych i spółkach komunalnych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Koszt udziału dla członków Lubelskiego Forum Skarbników: 250 zł.
Koszt udziału dla osób zainteresowanych: 459 zł.,
przy zgłoszeniu do 5/01 – 419 zł.

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.
Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.lublin.pl lub mailem na adres forumskarbnikow@frdl.lublin.pl do 24 stycznia 2023r. Karta dostępna na stronie https://frdl.lublin.pl/fora/forum-skarbnikow/spotkania-forum/najblizsze-spotkania-forum-2
UWAGA Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV.