Doskonalenie warsztatu pracy kontrolera

Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w szkoleniu, podczas którego zostaną omówione zagadnienia dotyczące pracy kontrolera w tym przygotowania dokumentacji podczas kontroli wewnętrznej.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu zajęcia zawierające niezbędny pakiet wiedzy przydatny osobom rozpoczynającym pracę w komórce kontroli, jak również osobom, które chcą udoskonalić swój warsztat pracy. Tematyka szkolenia opiera się na analizie praktycznych przypadków, omówieniu wzorów dokumentów, dyskusji i wymianie poglądów między uczestnikami. Zapoznamy Państwa z zagadnieniami dot. organizacji kontroli w jednostce, zasadami i etapami postępowania kontrolnego, a także zwrócimy uwagę na przygotowanie dokumentacji pokontrolnej i realizację wyników kontroli.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Zdobycie lub poszerzenie wiedzy z zakresu funkcjonowania kontroli wewnętrznej w urzędach samorządowych oraz jednostkach im podległych;
 • Poszerzenie praktycznych umiejętności z zakresu opracowywania dokumentacji pokontrolnej;
 • Kształtowanie umiejętności doboru właściwych metod i narzędzi planowania i prowadzenia kontroli z uwzględnieniem praktycznych rozwiązań w tym prowadzenia kontroli w formie zdalnej;
 • Ugruntowanie i uzupełnienie wiedzy dotyczącej zasad i sposobów dokumentowania procesu kontrolnego;
 • Zdobycie umiejętności przygotowania dokumentacji pokontrolnej w tym zawiadomień m.in. do rzecznika dyscypliny finansów publicznych, prokuratury, urzędu skarbowego.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Organizacja i rola kontroli wewnętrznej w urzędzie/ jednostce organizacyjnej.
 2. Prawa i obowiązki kontrolowanego i kontrolującego - kodeks etyki kontrolera.
 3. Roczny plan kontroli – zasady opracowywania.
 4. Szczegółowe omówienie etapów postępowania kontrolnego oraz dokumentacji pokontrolnej wytwarzanej na każdym z etapów postępowania kontrolnego z uwzględnieniem praktycznych rozwiązań w tym prowadzenia kontroli w formie zdalnej:
 • Planowanie kontroli (program kontroli, przygotowanie kontrolerów do czynności kontrolnych)
 • Wszczęcie postępowania kontrolnego
 • Czynności kontrolne i ich dokumentowanie
 • Dowody kontrolne
 • Akta kontroli
 • Projekt wystąpienia pokontrolnego lub protokół kontroli
 • Zastrzeżenia
 • Realizacja wyników kontroli
 • Wystąpienie pokontrolne
 • Informacje pokontrolne
 • Zawiadomienia do innych organów (policja, prokuratura, urząd skarbowy, rzecznik dyscypliny finansów publicznych) wraz z prezentacją przykładowych wzorów zawiadomień
 • Korzystanie z pomocy biegłych i specjalistów
 • Standardy sprawozdawcze kontroli
 1. Zasady przeprowadzania kontroli w jednostkach oraz w organizacjach pozarządowych realizujących zadania w ramach wsparcia lub finansowania dotacją z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
 2. Prezentacja przykładowych metod doboru próby do kontroli oraz omówienie progu istotności, liczebność próby i interpretacji wyników kontroli na podstawie kontroli próby.
 3. Podsumowanie zajęć oraz odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia
zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby wykonujące zadania z zakresu kontroli wewnętrznej w urzędach samorządowych oraz jednostkach im podległych; kadra zarządzająca urzędów i jednostek; osoby zarządzające lub koordynujące zadania z zakresu kontroli wewnętrznej w urzędach lub jednostkach; kontrolerzy wewnętrzni; pracownicy realizujący zadania kontrolne z zakresu nadzoru nad jednostkami podległymi; pracownicy zobowiązanych do kontroli i rozliczania dotacji udzielanych m. in. w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Długoletni pracownik samorządowy, aktywny kontroler i wieloletni praktyk w zakresie kontroli oraz zarządzania, w tym zarządzania komórką kontroli wewnętrznej. Doświadczony trener. Ukończone studia podyplomowe z zakresu zarządzania w administracji publicznej oraz z zakresu audytu wewnętrznego

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl
do 28 stycznia 2022 r.